Johtajasta valmentajaksi – tarina valmentavasta esimiestyöstä


Mitä valmentava esimiestyö, lähijohtaminen ja valmentaminen ovat Nordeassa? Määrittelen sen itse siten, että esimies ottaa vahvan otteen omien johdettaviensa kehittymisestä, harjoittelukulttuurin edistämisestä, asiakaskohtaamisten havainnoinnista, sekä näihin kaikkiin olennaisesti liittyvästä arvostavasta ja voimaannuttavasta palautteenannosta. Tämä palautteenanto perustuu vahvasti oivaltavaan coachingiin.

Esimiehen henkilökohtaiset valmentajataidot ja niiden jatkuva kehittäminen ovat tärkeässä roolissa. Kuin jalkapallojoukkueen valmentaja hän harjoituttaa joukkuettaan säännöllisesti ja on vahvasti mukana pelitapahtumissa kannustamassa ja antamassa palautetta. Esimies tietää oikeasti, mitä hänen johtamassaan konttorissa tapahtuu – ja miten henkilöstö siitä käytännössä suoriutuu.

Valmentavan esimiestyö osapuolet Nordeassa ovat valmentajana toimiva esimies, valmennettava ja koko työyhteisö (pankkialalla tarkoittaa yleensä konttorin koko henkilökuntaa). Oman valmennusyksikköni tehtävä on valmentaa esimiehet toimimaan valmentavina esimiehinä. Käytämme itse tästä menetelmästä nimeä ”Rings on the water” eli valmennusoppi leviään aaltojen lailla asiakaskohtaamisiin saakka.

Uuden toimintamallin mukana hävisivät myös perinteiset johtajan huoneet, ja esimies istuu avokonttorissa johdettaviensa keskellä. Olemalla lähellä johdettaviaan esimies pystyy tukemaan heitä erityisesti asiakaskohtaamisten ja erilaisten päätösten valmistelussa. Asiakkaat kohdataan rauhallisissa neuvottelutiloissa.

Konttorinjohtajan roolin muutosmatka perinteisestä johtajan huoneesta käsin tapahtuneesta johtamistyöstä kohti osallistavaa ja valmentaa mallia ei ollut kaikille helppo. Moni esimies koki, että tämä muutos vei osan johtajan arvovallasta eikä muutoinkaan ole osa ”oikeaa johtamistyötä”. Tämän vuoksi eri esimiehillä muutosmatkan pituus vaihteli suuresti. Mikä parasta, suurimmalle osalle esimiehistä valmentavasta esimiestyöstä tuli nopeasti luontainen osa arkipäivää. Asiakaskohtaamisissa mukanaolo havainnoimassa ja palautetta antamassa oli aivan luonnollista, samoin kuin asiakastilanteiden harjoittelu osana konttoripalaveria.

Miten esimiestyö on kehittynyt viime vuosina? On opittu kuuntelemaan ja oivalluttamaan johdettavia. Samalla esimiesten omat coaching-taidot ovat kehittyneet. On opittu antamaan palautetta siten, että se perustuu johdettavan omaan analyysiin tekemisestään, jota esimies tarvittaessa täydentää ja vahvistaa.

Vaikuttavimmat kommentit ovat ne, joissa on todettu, että ”olen tehnyt konttorinjohtajan työtä yli 20 vuotta, ja nyt vasta ymmärrän miten henkilöstöä ja myyntityötä tulee johtaa”. He ovat löytäneet uutta sisältöä työlleen, ja tämä on antanut heille johtamistyöhön lisää energiaa ja innostusta.

Onnistunut johtaminen on yksi tärkeimmistä yrityskulttuuriin, suoriutumiseen, motivaatioon ja työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Erinomaisella esimiestyöllä saadaan aikaan tuloksia, työtyytyväisyyttä ja myös asiakkaat huomaavat tämän. On opittu positiivisesti vaatimaan. Esimiehet ovat ottaneet vahvan vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta, ja heistä on muutamassa vuodessa kasvanut erinomaisia valmentajia.

Ahti Kilpeläinen, johtamisen seniorikonsultti, Nordea Training & Development FI

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.