Teksti: Nina Karlsson ja Virpi Haavisto

Suomen Punainen Risti ja ICF Finland solmivat toukokuussa 2016 yhteistyösopimuksen vapaaehtoisjohtajien johtajuuden tukemisesta coachingilla. Yhteistyö lähti käyntiin kokeilulla Helsingin ja Uudenmaan piirissä kesäkuussa ja yhteensä 18 osaston puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa oli coachattavana syksyn aikana. SPR:n Laajasalon osaston puheenjohtaja Teemu Väisänen ja coach Nina Karlsson sekä Tapiolan osaston varapuheenjohtaja Leena Railimo-Saares ja coach Virpi Haavisto jakavat kokemuksiaan kanssamme.

Coach auttoi kirkastamaan asioita

Teemu ja Nina tapasivat kesän aikana kolme kertaa ja syyskuun lopulla vielä kerran. Teemu kertoi lähteneensä projektiin avoimin mielin, mutta yllättyneensä positiivisesti etenkin siitä, miten yksilöllistä coaching oli ja miten hyvin se sopi myös järjestöpuolen luottamustoimeen. Teemu oli sitä mieltä, että coaching ei hyödyttänyt pelkästään häntä vaan myös koko työyhteisöä: ”Uskon, että kirkastamalla omaa tehtävänkuvaani sekä tavoitteitani, voin entistä tehokkaammin toimia osastoni puheenjohtajana. Jakamalla vastuuta, voin osaltani motivoida muita vapaaehtoisia sekä vähentää omaa työtaakkaani, minkä seurauksena voin käyttää enemmän aikaa keskeisempien tehtävien hoitamiseen.”

Teemu koki, että antoisinta coachingissa oli muun muassa se ulkopuolinen apu, joka palauttaa peruskysymysten äärelle sekä prosessin tarjoama alusta itsepohdiskelulle.  Työssä kuin työssä rutinoituu helposti. ”Siksi onkin hyvä muistuttaa itseään, että mitä tällä työllä voi parhaimmillaan saada aikaan – kuinka toimintasuunnitelmat muuttuvat toimintaryhmiksi ja sähköpostiviestien vastaanottajat uusiksi vapaaehtoisiksi”, Teemu kertoo. Myös coach Nina Karlsson piti kokemusta itselleen erittäin antoisana, sillä järjestöpuolen johtaminen on hiukan erilaista kuin yritysmaailmassa. ”Ilokseni opin myös, että auttaminen voi olla myös jotain muutakin kuin keräyksiin osallistumista. Se voi olla esimerkiksi oman ammattitaidon tarjoamista niille, jotka tekevät konkreettista auttamistyötä”, Nina toteaa.

Teemu antoi kympin arvosanan coachingille ja suosittelisi sitä ehdottomasti muillekin.

Aito halu auttaa ja oppia uutta yhdistää

Leenan ja Virpin coaching-yhteistyö alkoi syksyllä 2016. Heillä oli kaksi vähän pidempää coachingtapaamista, koska Leena oli lähdössä kolmeksi kuukaudeksi avustustehtäviin Kreikkaan. Parin yhteistyö oli ensi tapaamisesta lähtien luontevaa ja välitöntä. Leena kertoo tulleensa coachingiin mielenkiinnolla ja avoimin mielin. Virpi vahvistaa Leenan positiivista, eteenpäin katsovaa asennetta: “Meitä molempia yhdistää aito halu auttaa ihmisiä ja uuden oppimisen ilo. Ne ovat hieno lähtökohta yhteistyölle.”

Leena vastaa Tapiolan osastossa ystävätoiminnasta, ja konkreettisiksi coachingteemoiksi nousivat johtajuuden tukemisen ohella ystävätoiminnan kehittäminen ja yhteistyö. “On ollut hyvä pysähtyä ja saada rauhassa ajatella osaston toimintaa”, Leena kertoo. “En ole aikaisemmin ajatellut näin keskittyneesti johtamiseen liittyviä asioita, ajatellut vain, että miksei joku asia toimi. Nyt tuli ajateltua, mitä voisi tehdä. Asiat selkiytyivät, ja on tullut konkreettisia ehdotuksia toiminnan parantamiseksi, hyviä ideoita ja ratkaisuja.”

Virpi kertoo yhteistyön Leenan kanssa olevan erittäin antoisaa. “Leenalla on pitkä kansainvälinen ura SPR:n vapaaehtoisena ja kokemuksen tuomaa varmuutta ja herkkyyttä. Pääsimme heti keskustelemaan vapaaehtoistyön johtamisen kannalta keskeisistä asioista: arvoista ja motivaatiosta tehdä vapaaehtoistyötä.” Virpi kiteyttää. “Kun Leena sai sanoittaa arvonsa ja näkemyksensä, tulivat ratkaisuvaihtoehdot ja konkreettiset seuraavat askeleet hänen aiemmin hankalina ja haasteellisina pitämiinsä asioihin häneltä kuin itsestään.”

Leena näkee, että coachingista on hyötyä osastolle ja sen koko toiminnalle hänen oman yksilöllisen hyötynsä lisäksi. “Osastolle on hyötyä, kun otan rohkeammin asiat esille. Vaikuttavaa on myös toiminnan aktivoiminen ja selkiytyminen, sekä konkreettiset uudet ideat toiminnan aktivoimiseksi.”

Leena suosittelee coachingia lämpimästi muillekin ja antaa asteikolla 1-5 coachilleen arvosanan 5. “On hyvä saada rauhassa ajatella asioita ja tulevaa”, hän kiteyttää.

Virpi arvostaa coachina yhteistyössä mahdollisuutta päästä tutustumaan SPR:n toimintaan ja saada auttaa järjestön työtä omalla ammattitaidolla. Auttamisen ja uuden oppimisen ilo on aidosti molemminpuolinen.