Uutiset-sivulla, sivupalkin Ajankohtaista-osiossa sekä etusivun nostossa julkaistavat kirjoitukset

Lahjamme sinulle:

Tulevaisuuden menestys rakennetaan tänään!

Online-seminaari maanantaina 14.12.2020, kello 9.15-12.30

Siemenet sinun organisaatiosi tulevaan menestykseen on kylvetty, ja juuri nyt on niiden kastelun ja vaalimisen aika. Se, mitä teemme tänään, luo polun tulevaisuuteen. Tien sille, missä olemme vuoden, viiden vuoden tai 25 vuoden kuluttua. Nyt on aika toimia viisaasti, kukin omassa roolissaan: johtajana, esimiehenä, ammattilaisena, asiantuntijana, valmentajana tai coachina.

International Coaching Federationin 25-vuotisjuhlaseminaarissa pysähdymme neljän tärkeän teeman äärelle: valmentavaan johtajuuteen ja sitä kautta oman työn johtamiseen, myötätuntotaitoihin, tunteisiin työelämässä ja tulevaisuustietoisuuteen. ICF on maailmanlaajuisesti toimiva järjestö, joka on edistänyt ammattimaista coachingia edelläkävijänä jo 25 vuoden ajan. 

Coaching on mahtava työkalu tulevan rakentamiseen sekä kasvun ja kehittymisen tukemiseen. Seminaarissa jaetaan Pro Coaching -tunnustus. Pro Coaching on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin uusi, yhteisesti vuosittain myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään ensimmäisen kerran joulukuussa 2020, ja sen voi saada joko yksilö tai organisaatio, joka on omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt ammattimaista coachingia vaikuttavasti ja näkyvällä tavalla. Pro Coaching 2020 -tunnustuksen valitsijat ovat tänä vuonna Olli-Pekka Heinonen, Opetushallituksen pääjohtaja, sekä Teresa Kemppi-Vasama, Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Seminaarin ohjelma:

9:15 Tervetuloa

25 vuotta ammattimaisen coachingin äärellä

 • Heli Backman, Energy Coach & Co-Founder, ICF Finlandin puheenjohtaja

9.30 Valmentavalla johtajuudella kohti oman työn johtamista

 • Dan Soback, johdon valmentaja 

9.55 Myötätuntotaidot haltuun organisaatiossa

 • Jenni Spännäri, Head of Research, CoHumans

Tauko

10.25 Tunteet hyvinvoinnin ja suorituksen ytimessä

 • Jarkko Rantanen, Partner, Human Advisor, Emergy Oy

Opit ja oivallukset. Keskustelu pienryhmissä.

 • Anniina Hukari, Development Expert, Trainer & Coach, ICF Finlandin hallituksen jäsen

11.00 Kohti tulevaisuutta

 • Ainokaisa Saarinen, kehitysjohtaja, ICF Finlandin hallituksen jäsen
 • Keskustelussa Jarkko Rantanen, Jenni Spännäri ja Dan Soback 

Tauko

12.00 Pro Coaching -palkintoseremonia

12.30 Loppusanat. Kiitos osallistumisesta.

Seminaari on tarkoitettu liiketoiminnan, henkilöstön ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.
ICF:n 25-vuotisjuhlan kunniaksi lahjamme sinulle on, että osallistuminen on kaikille osallistujille maksutonta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen:

ICF Finlandin jäsenet ilmoittautuvat jäsenpalvelussa: https://coachingwrx.com/fi/login/Icf-finland

Muut osallistujat ilmoittautuvat lomakkeen kautta: https://forms.gle/HW51RuDv9FLL7ixK6

Vierainamme:

Valmentavalla johtajuudella kohti oman työn johtamista

Dan Soback

“Keskeinen kysymys jokaiselle uuden ajan johtajalle on: kuinka kehitän henkilöstöni kykyä oman työn viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta? Tämä on kaiken valmentavan johtajuuden keskiössä. Se on johtajuutta, joka pyrkii herättämään johtajuuden kaikissa!

Dan on yksi Suomen kokeneimmista valmentamisen ja valmentavan johtajuuden opettajista. Tässä esityksessä hän tarjoaa keskeisiä näkökulmiaan alkuvuodesta ilmestyvästä kirjastaan “Valmentava johtajuus – opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen”. 

Mitä on valmentava johtajuus? Miksi sen omaksuminen on välttämätöntä nykypäivän toimintaympäristössä? Mitkä ovat kaiken valmentamisen perustana toimivat kuusi periaatetta? Kuinka valmentaa johdettavia tasapainoisesti Eteenpäin kohti tavoitteita, Ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa ja Sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen.”

Lisätietoa Danista: https://www.linkedin.com/in/dansoback/

Myötätuntotaidot haltuun organisaatiossa

Jenni Spännäri

Myötätunto on paitsi ihmisen keskeinen tarve, myös kyvykkyys. Sillä on tutkittuja positiivisia vaikutuksia sekä yksilöille että organisaatioille, elinajanodotteesta tehokkaampaan johtajuuteen. Mutta miten myötätunto voidaan ottaa käyttöön valmentajan työssä ja organisaatioissa?
Eräs avain on viisas tasapaino itsemyötätunnon ja muita kohtaan osoitettavan myötätunnon välillä. Itsemyötätunto saattaa unohtua, etenkin vaativaa työtä tekeviltä yrittäjiltä ja etenkin poikkeustilan aiheuttaman eristyneisyyden keskellä. Myötätuntotaitojen haltuun ottaminen kannattaa – ja on mahdollista meille kaikille!


Jenni Spännäri on tutkija, kouluttaja ja tietokirjailija. Hän on paneutunut myötätunnon, myötäinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin sekä viisauteen työelämässä ja organisaatioissa. Hän on myös yksi Viisaus – käyttäjän opas (2019) ja Myötätunnon mullistava voima (2016) -kirjojen kirjoittajista

Lisätietoa Jennistä: https://www.jennispannari.fi

Tunteet hyvinvoinnin ja suorituskyvyn ytimessä

Jarkko Rantanen

Vaikka tunteet eivät monen mielestä kuulu työpaikalle, ne vaikuttavat joka päivä työssä valintoihin, motivaatioon, yhteistyöhön ja suorituksiin. Tunteet ovatkin ratkaiseva tekijä ihmisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin taustalla. 

Jarkko on työelämän tunnetaitoihin ja organisaatioiden tunneilmaston kehittämiseen erikoistunut psykologi, tietokirjailija ja suosittu valmentaja. Hän on työskennellyt pitkäjänteisesti työelämän tunnetaitojen kehittämisen parissa ja kirjoittanut työelämän tunteista useita kirjoja. Hänen uusin kirjansa Johda tunneilmastoa, Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali ilmestyi 2020 (Alma Talent) ja hän kirjoitti sen yhdessä Ira Leppäsen ja Heikki Kankaanpään kanssa. 

Lisätietoa Jarkosta: https://www.emergywork.com

Ilmoittautuminen:

ICF Finlandin jäsenet ilmoittautuvat jäsenpalvelussa: https://coachingwrx.com/fi/login/Icf-finland

Muut osallistujat ilmoittautuvat lomakkeen kautta: https://forms.gle/HW51RuDv9FLL7ixK6

ICF Global tiedottaa – helpotuksia sertifiointeihin

ICF Global haluaa tukea nykyisessä tilanteessa ICF-sertifioituja ja sertifiointi-polulla olevia coacheja – ja on päättänyt seuraavista väliaikaisista muutoksista, jotka ovat voimassa joulukuun 2021 loppuun.

 • Sertifiointiin vaadittavista asiakas-coaching -tunneista 20 prosenttia saa olla pro-bono – coachingia. Tunnit tulee olla hankittuna viimeisen 24 kk:n aikana. Tämä koskee kaikkia sertifiointi-tasoja (ACC, PCC, MCC).
 • Mikäli sertifiointisi voimassaolo päättyy vuoden 2020 lopussa, mutta ET SAA sitä ennen kokoon riittävästi CCE-pisteitä, niin saat sekä lisäaikaa että helpotusta vanhentuneen sertifioinnin uusintaan. Sertifioinnin uusimiseen riittää 41.2 CCE-pistettä ja sinulla on aikaa kerätä pisteet vuoden 2021 loppuun saakka.

  ACC-tason sertifiointi: Vähintään 100 tuntia (70 tuntia maksettua asiakas-coachingia), vähintään 8 eri asiakkaan kanssa (prosessit käynnistetty sen jälkeen, kun olet aloittanut coach-koulutuksen). Vähintään 25 coaching-tuntia on tehty viimeisen 24 kuukauden aikana ennen sertifiointi-hakemuksesi lähettämistä.

  PCC-tason sertifiointi:  Vähintään 500 tuntia (440 tuntia maksettua asiakas-coachingia), vähintään 25 eri asiakkaan kanssa (prosessit käynnistetty sen jälkeen, kun olet aloittanut coach-koulutuksen). Vähintään 50 coaching-tuntia on tehty viimeisen 24 kuukauden aikana ennen sertifiointi-hakemuksesi lähettämistä.

  MCC-tason sertifiointi: Vähintään 2,500 tuntia (2,200 maksettua tuntia asiakas-coachingia), vähintään 35 eri asiakkaan kanssa – ja prosessit on käynnistetty sen jälkeen, kun olet aloittanut coach-koulutuksen.

Pro Coaching – uusi tunnustus vaikuttavan coaching-työn tekijöille

Pro Coaching on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhteisesti myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2020, ja jatkossa vuosittain.

Tule mukaan vaikuttamaan: ehdota tunnustuksen saajaa!
>> Ehdotuksen tunnustuksen saajaksi voit tehdä tästä – linkki


Kuka voi saada Pro Coaching -tunnustuksen?

Pro Coaching -tunnustuksen voi saada joko yksilö tai organisaatio. 

Tunnustuksen saava yksilö voi olla esim. ammatticoach, coaching -vaikuttaja, ammatticoachingia organisaatiossaan käyttänyt johtaja/virkamies/esimies/tms., joka on omalla toiminnallaan edistänyt ammattimaista coachingia ja tuonut sen vaikuttavuutta näkyvämmäksi yhteiskunnassa, esimerkiksi 

 1. edistänyt ammattimaisen coachingin näkyvyyttä ja tunnettuutta 
 2. edistänyt coaching -alan kehittymistä 
 3. edistänyt ammattimaisen coachingin käyttöä. 

Mikäli tunnustuksen saajaksi valitaan ammatticoach, tulee tällä olla voimassa oleva, joko ICF:n coach -sertifiointi tai EMCC:n coach -akkreditointi. Kyseisen henkilön tulee myös olla joko ICF:n tai EMCC:n jäsen. 

Tunnustuksen voi saada organisaatio, jossa ammattimaista coachingia on käytetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, ja jossa ammattimaisella coachingilla on saavutettu merkittävää hyötyä organisaatiolle. 

Miten tunnustuksen saaja valitaan?

Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa kuka vain, ks. ehdotusmenettely jäljempänä.

Tunnustuksen saajan valinnan tekee 1-3 vuosittain vaihtuvaa, näkyvää vaikuttajaa, jotka ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhdessä muodostama projektiryhmä on kutsunut tehtävään. Projektiryhmä käy läpi saapuneet ehdotukset ja esivalitsee ehdokkaat, joista lopullinen valinta tehdään.

Vuonna 2020 projektiryhmään kuuluvat molempien yhdistysten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat; ICF Finlandista Heli Backman ja Mari Mattsson ja EMCC Finlandista Christel Berghäll ja Pirjo Puhakka.

Ehdotukset tunnustuksen saajaksi pyydetään toimittamaan viimeistään 26.10.2020,
ja tunnustuksen saajan julkistus tapahtuu ICF:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa 14.12.2020.

Lisätietoja sähköpostitse: icf@icffinland.fi ja puhelimitse: 040-7036575/Mari Mattsson

JÄSENTAPAHTUMAT – SYKSY 2020

Loka-marraskuun tilaisuudet järjestämme webinaareina. Ilmoittautuminen jäsenille uuden jäsenpalvelun kautta. Kaikki jäsenet ovat saaneet sähköpostitse kutsun kirjautua uuteen palveluun.

LOKAKUU

1.10 klo 18:00 – 19:30

 • PWC Global Coaching Study tulokset, Heli Backman, PCC. 1,5 RD.

21.10. klo 17:30 – 19:30

Uusien ydintaitojen äärellä, Marianne Borg Hyökki, PCC. CCE-pisteet tarkentuvat myöhemmin.

MARRASKUU

16.11. klo 17:30 – 19:30

 • ICF Finlandin syyskokous, jonka jälkeen jatkamme teemalla Coaching ja työnohjaus – kumppaneita vai kilpailijoita? Päivi Kupias, PCC. CCE-pisteet tarkentuvat myöhemmin.

ICF Finlandin hallitushaku 2020

Lähde mukaan tekemään tärkeää työtä jäsenten ja ammatticoachingin hyväksi!

Tänä syksynä hallitusporukassa avautuu sekä hallituksen jäsenen paikkoja, varapuheenjohtajan sekä puheenjohtajan positio. Jäsenten ja puheenjohtajan hallituskausi on kaksi vuotta, varapuheenjohtajan pestin pituus on vuosi. Hakijoiden toivotaan työskentelevän ammattimaisesti coachingin parissa, kehittävän omaa ammattiosaamistaan ja seuraavan alan kehitystä.

Hallitustoiminnassa tärkeitä seikkoja ovat:

 1. Aito motivaatio ja into kehittää toimialaa.
 2. Hallituksessa tarvittava osaaminen: Tietotekniset taidot , Viestintätaidot (+some), Markkinointiosaaminen, Tapahtumien järjestäminen, Johtamis- tai järjestökokemus.
 3. Työskentely ammattimaisesti coachingin parissa, oman ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen ja toimialan kehityksen seuraaminen.
 4. Varapuheenjohtajalla oltava voimassa oleva ICF sertifiointi

Hakuprosessista vastaa ICF Finlandin nimityskomitea, jonka vetovastuussa on aina edellisen hallituksen puheenjohtaja eli tänä vuonna Nonna Babitzin. Muut nimitystoimikunnan jäsenet ovat Wiki Wikström ja Pirta Hautala

Näin hallitushaku etenee
– Lähetä hakemuksesi keskiviikkoon 30.09.2020 mennessä
– Nimitystoimikunta haastattelee kaikki hakijat 15.10.- 22.10.2020 välisenä aikana.
– Nimitystoimikunnan ehdotukset esitellään jäsenille ICF Finlandin syyskokouksessa 16.11.2020 .

Lisäkysymyksiin vastaavat:
– Nonna Babitzin, ICF Finlandin nimityskomitean puheenjohtaja, puh. 040 071 1529
– Heli Backman, ICF Finlandin puheenjohtaja, puh. 040 537 3752

LINKKI HAKEMUKSEEN >>

Uudistetut ydintaidot suomeksi

ICF Global on kahden viime vuoden aikana selvittänyt perusteellisesti, miltä laadukas ja ammattitaitoinen coaching näyttää tänään. Yli 1300 coachia ympäri maailman on osallistunut tähän työhön. Mukana on ollut eri koulutus- ja kokemustaustan omaavia jäseniä ja ei-jäseniä. Yksikään taho ei ole aiemmin tehnyt näin mittavaa selvitystyötä coaching-ammatista. Työn tuloksena syntyi uusi päivitetty ja selkeytetty versio ydintaidoista.

Päivitetyt ydintaidot tulevat voimaan vuoden 2021 alussa ja julkaisemme nyt niiden suomenkielisen käännöksen kaikkien käyttöön.

A. PERUSTA

1. Toimii eettisesti

Määritelmä: Ymmärtää coachingin eettiset säännöt sekä ammatilliset vaatimukset ja noudattaa niitä.

 1. Osoittaa suoraselkäisyyttä ja rehellisyyttä vuorovaikutuksessaan asiakkaiden, sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa 
 2. Ottaa huomioon asiakkaan identiteetin, ympäristön, kokemukset, arvot ja uskomukset 
 3. Käyttää asiakkaiden, sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa sopivaa ja kunnioittavaa kieltä 
 4. Noudattaa ICF:n eettisiä sääntöjä ja toimii sen ydinarvojen mukaisesti
 5. Säilyttää asiakastietojen luottamuksellisuuden sopimusten ja soveltuvien lakien mukaisesti 
 6. Erottaa coachingin, konsultoinnin, psykoterapian ja muut menetelmät toisistaan 
 7.  Ohjaa tarvittaessa asiakkaan eri alan ammattilaiselle 

2. Ilmentää coachingin ajattelutapaa

Määritelmä: Soveltaa ja kehittää ajattelutapaa, joka on avoin, utelias, joustava ja asiakaskeskeinen.

 1. Lähtee siitä, että asiakas on vastuussa omista valinnoistaan 
 2. Sitoutuu jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen coachina
 3. Luo tavan reflektoida omaa työtään säännöllisesti kehittyäkseen coachina
 4. Tiedostaa asiayhteyden ja kulttuurin vaikutuksen itseensä ja muihin 
 5. Käyttää itsetuntemustaan ja intuitiotaan asiakkaiden eduksi 
 6. Kehittää ja ylläpitää kykyään säädellä omia tunteitaan 
 7. Valmistautuu tapaamisiin ajatus- ja tunnetasolla
 8. Hakee tarvittaessa ulkopuolista tukea tai lähteitä

B. YHTEISTYÖSUHTEEN LUOMINEN

3. Luo ja päivittää sopimukset

Määritelmä: Sopii selkeästi coaching-suhteesta, prosessista, suunnitelmista ja tavoitteista yhdessä asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Sopii näistä asioista coaching-prosessin ja jokaisen tapaamisen osalta.

 1. Selittää mitä coaching on ja mitä se ei ole sekä kuvaa prosessin asiakkaalle ja keskeisille sidosryhmille
 2. Varmistaa yhteisymmärryksen siitä, mikä on coaching-suhteessa soveliasta ja mikä ei, mitä tarjotaan ja mitä ei sekä siitä, mitkä ovat asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien vastuut 
 3. Varmistaa yhteisymmärryksen coaching-suhdetta koskevista ohjeista ja ehdoista, kuten esimerkiksi järjestelyistä, palkkioista, aikatauluista, kestosta, lopettamisesta, luottamuksellisuudesta sekä muiden henkilöiden mahdollisesta mukanaolosta
 4. Muodostaa coaching-suunnitelman ja tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja keskeisen sidosryhmien kanssa
 5. Varmistaa sopivuutensa asiakkaan coachiksi yhdessä asiakkaan kanssa
 6. Luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet coaching-tapaamiselle tai tarkistaa jo luotujen tavoitteiden asianmukaisuuden 
 7. Kirkastaa asiakkaan kanssa, mitä asiakas haluaa käsitellä tai ratkaista tapaamisessa tavoitteen saavuttamiseksi
 8. Sopii tai tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, miten onnistumista mitataan coaching-prosessissa ja yksittäisessä coaching-tapaamisessa 
 9. Sopii asiakkaan kanssa ajankäytön ja fokuksen ohjaamisesta
 10. Coachaa asiakasta kohti asiakkaan kuvaamaa päämäärää, ellei asiakas ilmaise muuta
 11. Päättää coaching-suhteen yhteistyössä, arvostaen yhteistä kokemusta

4. Rakentaa luottamusta ja turvallisuutta

Määritelmä: Luo yhdessä asiakkaan kanssa turvallisen, kannustavan ympäristön, missä asiakas voi vapaasti jakaa ja käsitellä haluamiaan asioita. Ylläpitää yhteistyösuhdetta, joka perustuu keskinäiselle arvostukselle ja luottamukselle. 

 1. Pyrkii ymmärtämään asiakasta hänen maailmastaan käsin, ottaen huomioon asiakkaan identiteetin, ympäristön, kokemukset, arvot ja uskomukset
 2. Arvostaa asiakasta, hänen identiteettiä, näkemyksiä, tyyliä ja kieltä ja sovittaa coachingin asiakkaan mukaan 
 3. Huomioi ja arvostaa asiakkaan yksilöllisiä kykyjä, oivalluksia ja työtä coaching-prosessissa 
 4. Osoittaa tukea, empatiaa ja huolenpitoa asiakasta kohtaan
 5. Huomioi ja tukee asiakkaan tunneilmaisua, näkemyksiä, huolia, uskomuksia ja ehdotuksia
 6. Vahvistaa asiakkaan luottamusta olemalla avoin, läpinäkyvä ja inhimillinen

5. On läsnä 

Määritelmä: on tietoinen ja läsnä olemalla avoin, joustava, maadoittunut ja varma.

 1. Pysyy keskittyneenä, havainnoivana, empaattisena ja sopeuttaa toimintaansa
 2. Osoittaa uteliaisuutta coaching-prosessin aikana
 3. Hallitsee omat tunteensa ja pysyy läsnä
 4. Osoittaa varmuutta asiakkaan voimakkaita tunteita käsiteltäessä 
 5.  Työskentelee vaivattomasti ”ei-tietämisen” tilassa
 6. Luo ja sallii tilaa hiljaisuudelle, pysähtymiselle tai reflektiolle 

C. VAIKUTTAVA VIESTINTÄ

6. Kuuntelee aktiivisesti

Määritelmä: Keskittyy siihen, mitä asiakas sanoo tai jättää sanomatta ymmärtääkseen täysin viestin merkityksen asiakkaan kontekstissa ja tukeakseen asiakkaan itseilmaisua.

 1. Ottaa huomioon asiakkaan kontekstin, identiteetin, ympäristön, kokemuksen, arvot ja uskomukset ymmärtääkseen paremmin asiakkaan vuorovaikutusta 
 2. Heijastaa tai vetää yhteen kuulemaansa selkeyden ja ymmärryksen varmistamiseksi 
 3. Kysyy lisää huomatessaan, kun asiaan liittyy muutakin kuin mitä asiakas kertoo
 4. Huomioi ja tutkailee asiakkaan tunteita, energian muutosta, ei-verbaalisia vihjeitä ja muuta käyttäytymistä
 5. Yhdistää asiakkaan sanat, äänensävyn ja kehonkielen ymmärtääkseen viestin kokonaismerkityksen 
 6. Kiinnittää huomiota asiakkaan käyttäytymiseen ja tunteisiin läpi tapaamisten havaitakseen esiin nousevia teemoja ja käyttäytymismalleja

7. Herättää tietoisuutta 

Määritelmä: Edistää asiakkaan oivalluksia ja oppimista erilaisin työvälinein ja menetelmin, kuten vaikuttavalla kysymisellä, hiljaisuudella, vertauskuvilla tai analogioilla.

 1. Ottaa huomioon asiakkaan kokemuksen päättäessään mikä voisi olla tälle hyödyllisintä
 2. Haastaa asiakasta tavalla, joka lisää tietoisuutta tai saa aikaan oivalluksia
 3. Kysyy kysymyksiä asiakkaan ajattelutavasta, arvoista, tarpeista, toiveista ja uskomuksista
 4. Esittää kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta tutkailemaan asiaa nykyistä ajatteluaan laajemmin
 5. Pyytää asiakasta reflektoimaan sitä, mitä asiakas siinä hetkessä kokee
 6. Huomaa mikä prosessissa toimii tukeakseen asiakkaan kehittymistä
 7. Sopeuttaa oman tyylinsä asiakkaan tarpeiden mukaisesti 
 8. Auttaa asiakasta tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymis-, ajattelu-, ja tunnemalleihin tässä hetkessä ja tulevaisuudessa
 9. Kutsuu asiakasta ideoimaan, miten hän voisi päästä eteenpäin ja mitä hän on halukas tai kyvykäs tekemään
 10.  Tukee asiakasta näkökulmien uudelleenmäärittelyssä
 11. Jakaa havaintonsa, oivalluksensa ja tunteensa, joista asiakas voi oppia jotain uutta, kuitenkaan kiinnittymättä niihin

D. OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN

8. Edistää asiakkaan kasvua

Määritelmä: Vie opit ja oivallukset toimenpiteiksi yhdessä asiakkaan kanssa. Tukee asiakkaan itsenäisyyttä coaching-prosessissa.

 1. Auttaa asiakasta integroimaan uuden tietoisuuden, oivallukset ja opit asiakkaan maailmankuvaan ja käyttäytymismalleihin
 2. Luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, tehtävät ja vastuunottoa tukevat toimenpiteet, jotka yhdistävät uudet opit ja laajentavat niitä 
 3. Vahvistaa asiakkaan autonomiaa tavoitteiden, toimenpiteiden ja vastuunottoa tukevien menetelmien määrittelyssä
 4. Tukee asiakasta toimenpiteiden tulosten ja oppien tunnistamisessa
 5. Kutsuu asiakasta pohtimaan etenemistään ottaen huomioon voimavarat, tuen tarpeen ja mahdolliset esteet 
 6. Vetää yhteen asiakkaan kanssa sekä tapaamisen aikana että tapaamisten välillä syntyneet opit ja oivallukset 
 7. Iloitsee asiakkaan edistymisestä ja onnistumisista
 8. Päättää tapaamisen yhteistyössä asiakkaan kanssa

__________

ICF Global on pidentänyt jäsenmaksun maksuaikaa kesäkuun loppuun

ICF-jäsenmaksu peritään vuosittain ja sen eräpäivä on tavallisesti aina maaliskuun lopussa. Nyt, poikkeusolojen vuoksi, maksuaikaa on pidennetty KESÄKUUN LOPPUUN 30.6.2020. Jäsenyytesi ei siis mene katkolle tänä vuonna maaliskuun lopussa, vaan vasta kesällä. ICF Global lähettää aiheesta lisätietoa sähköpostitse kaikille niille jäsenille, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksua 26.3. mennessä.

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta tiedottaa

Pandemiaksi julistettu koronavirus aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmisten elämään. Valtioneuvoston julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan hallituksen tekemistä suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Tämän lisäksi myös monet organisaatiot ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotka heijastuvat monin eri tavoin arkeen.

Vallitseva tilanne sekä viruksen mahdollinen leviäminen vaikuttavat myös coacheihin ja mentoreihin

Kentältä on kuulunut viestiä muun muassa erilaisten tilaisuuksien/tapaamisten peruuntumisista ja/tai siirtymisestä kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta virtuaaliympäristöön. Tämä on myös herättänyt kysymyksiä siitä, miten tilanteessa olisi hyvä toimia.

LUE KOKO TIEDOTE >> Miten toimia poikkeuksellisessa tilanteessa?

Jäsentilaisuudet toistaiseksi vain webinaareina

Tämän hetkisen koronavirustilanteen vuoksi toteutamme kaikki jäsentilaisuudet toistaiseksi virtuaalisina. Mikäli olet ilmoittautunut tilaisuuteen, niin saat automaattisesti webinaarilinkin sähköpostiisi tilaisuutta edeltävänä päivänä. Näin haluamme osaltamme toimia vastuullisesti ja vähentää riskiä viruksen leviämisestä.

Tervetuloa webinaareihin!

Lisätietoja tulevista jäsenilloista ja ilmoittautuminen > Jäsentapahtumat

Nyt on aika uudistaa jäsenyys (kausi 4/2020 – 3/2021)

Kun hoidat jäsenmaksusi 31.3.2020 mennessä, niin olet osa ICF Globalin ja ICF Finlandin yhteisöä myös jatkossa.  Jos et ole vielä ICF-jäsen, niin lue lisää jäsenyydestä ja jäsenhakemuksen käytännöistä.

Jäsenenä sinulle tarjoutuu – muun muassa – mahdollisuus osallistua ICF Finlandin jäsentilaisuuksiin, joissa pääset syventymään ydintaitoihin, tapaat coach-kollegoja sekä vahvistat ja ylläpidät omaa ammattitaitoasi (mm. CCE pisteet). 

Jäsenillä on pääsy erilaisiin coaching-liiketoiminnassa tarvittaviintyökaluihin ja materiaaleihin sekä coaching-toimialaa koskeviintutkimustuloksiin. Ulottuvillasi on myös kansainvälisiä webinaareja ja julkaisuja (mm. Coaching World Magazine). 

 • Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta: ICF Globalin (Membership) ja ICF Finlandin (Chapter Membership) osuudesta. 
 • Maksut hoituvat yhden ja saman kanavan eli ICF Globalin kautta (yhteensä USD 353,00 = Membership and Chapter Membership). 
 • Pääset hoitamaan jäsenmaksusi ICF Globalin sivustolla.