Moni taakka putoaa harteilta ja uusi innostus syttyy tekemiseen, kun coach saa ohjausta ja tukea supervision -yhteistyössä. Minna Valonen on löytänyt coaching supervisionista apua niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin asiakastyön haasteisiinkin.

Jokainen ammattimaisesti toimiva coach tarvitsee kehittymistä ja ohjausta kyetäkseen palvelemaan asiakkaita parhaalla tavalla ja voidakseen itse hyvin. Coaching supervision on erityisesti ammatti-coacheja varten kehitetty oppimisen, sparrauksen ja henkilökohtaisen tuen muoto.

”Coaching supervision antaa mahdollisuuden laaja-alaiselle tuelle ja yhteistyössä tapahtuvalle oppimiselle, joka hyödyttää sekä coachia että hänen asiakkaitaan”, kertoo coaching supervisor ja mentor coach Marianne Borg-Hyökki. ”Prosessi tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa coach voi jakaa onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan kokeneemman supervisorin kanssa.”

Monelle coachille tutumpi ohjauksen muoto on mentor coaching, jota käytetään useimmiten sertifiointia hakiessa tai sertifiointitasoa nostettaessa. Sen puitteissa keskitytään erityisesti coachingin ydintaitojen vahvistamiseen.

Coaching supervision on mentor coachingia huomattavasti monipuolisempi, syvempi ja henkilökohtaisempi coachina
kehittymisen palvelu. Molemmat ohjausmuodot ovat ICF:n viitekehyksessä osa coachin jatkuvaa kehittymistä.

Niin paljon kysymyksiä

Coach Minna Valonen aloitti coaching supervisionin, koska halusi pohtia kokeneen coachin kanssa monenlaisia omaan työhönsä liittyviä kysymyksiä. ”Olen ollut mentor coachingissa useamman kerran ja yleensä prosessi on tiukkaan rajattu ydintaitoihin liittyviin teemoihin”, Valonen kertoo. ”Kuitenkin omassa coaching-työssä tulee jatkuvasti eteen kaikenlaisia tilanteita ja haasteita. Halusin saada sparrausta myös omaan liiketoimintaan liittyen ja pohtia yhdessä sitä, mihin suuntaan vien coaching-työtäni.”

Supervisionissa käsiteltävien aiheiden kirjo on laaja. Coach voi toivoa sparrausta ja coachausta esimerkiksi oman työn fokukseen tai palvelun myyntiargumentteihin. Hän voi miettiä identiteettiään coachina ja ottaa esille erilaisia asiakas-caseja. Supervisorin kanssa voi myös keskustella omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Minna Valosen supervisorina toimii mentor coach ja coaching supervisor Tuula Nurmiluoto. ”Tärkein asia supervisionissa on reflektio, eli keskustelemme kaikesta siitä, mitä coachilla on mielessään työhön ja muuhunkin liittyen. Toinen keskeinen näkökulma liittyy asiakastyön parantamiseen. Käymme läpi case-tilanteita ja vaihtoehtoisia toimintamalleja”, Nurmiluoto kertoo.

”Koen, että supervisionin tarkoitus on lisätä coachin itsetietoisuutta. Coacheilla tietoisuus omasta työstä ei aina ole niin kirkasta, kuin se voisi olla.”

Peilausta ja sparrausta

Minna Valonen kertoo saaneensa supervisionista oivalluksia, tukea ja coachatuksi tulemisen kokemusta. Supervisioniin kuuluu sparraus, eli coach voi halutessaan saada myös vastauksia ja opastusta.

”Tyypillisesti supervision -tapaamisissa käydään läpi coachin omia työhön liittyviä uskomuksia ja toimintamalleja. Paljon käsitellään myös coachin bisnestä sekä omaan jaksamiseen liittyviä aiheita”, toteaa Nurmiluoto. ”Koulutetut coaching supervisorit tuntevat syvällisesti coachingin filosofian sekä käytännön haasteet. He antavat myös oman kokemuksensa kautta esimerkkejä, joihin coach voi halutessaan tarttua.”

”Olen puhunut Tuulan kanssa monta kertaa esimerkiksi siitä, että minun ei tarvitse kantaa asiakasta eikä ottaa vastuuta hänen tavoitteistaan”, Valonen kertoo. ”Tuula tarjoaa peiliä työlleni. Saan oivalluksia, joiden avulla löydän lisää vapautta työhöni.”

Minna Valonen kannustaa coacheja kokeilemaan supervisionia. ”Tällaisen sparrauksen hyödyn ymmärtää vasta, kun sen on kokenut. Kun kerran on mahdollisuus saada tukea kaikkeen mikä liittyy coachina toimimiseen, kyllä apu kannattaa hyödyntää.”

”Tietoisuus coaching supervisionista laajenee koko ajan täällä Suomessakin. Uskon, että hyödyt puhuvat puolestaan,” miettii Tuula Nurmiluoto.

Milloin coaching supervisioniin?

Milloin coachin sitten kannattaa hyödyntää coaching supervisionia? Supervision on paikallaan ainakin silloin, kun coach haluaa parantaa coaching-työnsä laatua ja vaikuttavuutta sekä kehittyä ja kasvaa ammatillisesti.

ICF suosittelee, että ammattimaisesti coachina toimivat käyttäisivät säännöllisesti coaching supervision -ohjausta. Coach voi laskea coaching supervision -tunnit hyväkseen CCE-pisteinä, yksi piste per tunti Core Competence -alueella.

”Supervisionia voi hyödyntää kuuriluonteisesti tai tarpeen mukaan. Suositus on, että coach saisi supervision-ohjausta ainakin neljä kertaa vuodessa”, sanoo mentor coach, coaching supervisor Raija Salomaa.

”Coaching supervision on loistava apu omien sokeiden pisteiden huomaamiseen. Supervisor pystyy havainnoimaan coachin toimintaa ja ajattelua eri tasolla, parhaimmillaan mukana on laajempi systeeminen tarkastelu”, Salomaa pohtii. ”On tutkittu, että supervision vähentää coachin mentaalista stressiä ja lisää hänen hyvinvointiaan.”

Teksti: Mirkka Niskanen, See magic Oy