Mitä Coaching Supervisionilla tarkoitetaan?

Coaching Supervisionilla tarkoitetaan coachina työskentelevän (’supervisee’, ohjattava) ja toisen coachin (’supervisor’, ohjaaja) välistä yhteistyösuhdetta, jossa ’supervisor’ tukee ohjattavan coachin ammatillista kehittymistä laaja-alaisesti. Supervisor on tyypillisesti ohjattavaa coachia kokeneempi coach, joka kehittää jatkuvasti itseään coachina ja ohjaajana. ICF määrittelee Coaching Supervisionin näin (vapaasti suomennettuna):

“Coaching Supervision on vuorovaikutusta, joka tapahtuu, kun coach (ohjattava) säännöllisesti tuo omaan coaching-työhönsä liittyviä kokemuksia käsiteltäväksi supervisorin (ohjaajan) kanssa. Tämä vuorovaikutus on reflektoivaa dialogia ja yhteistyössä tapahtuvaa oppimista, joka hyödyttää sekä ohjattavaa coachia että hänen asiakkaitaan.”

Mikä on Coaching Supervisionin ero mentorcoachingiin?

Mentorcoaching liittyy ICF:n sertifiointijärjestelmään. Mentorcoachingissa fokus on varmistaa, että coachin osaaminen vastaa ICF:n ydinkompetensseja ja eettistä ohjeistusta.

Coaching Supervision on mentorcoachingia laaja-alaisempaa. Coaching Supervisionin tarkoitus on tukea coachin ammatillista, henkilökohtaista sekä coaching-praktiikan kehittymistä. Välillisesti Coaching Supervision myös auttaa varmistamaan, että coachin asiakkaat saavat parhaan mahdollisen coaching-kokemuksen.

Mikä on ICF:n kanta Coaching Supervisioniin?

Ammattimaisena coachina menestyksekkäästi toimiminen edellyttää jatkuvaa kehittymistä. Coaching Supervision on tärkeä keino tukea coachia hänen työssään ja jatkuvassa kehittymisessä. Coaching Supervision on etenkin ammattimaisen coachingin eturintamaa edustavassa UK:ssa alan standardi, ja valveutuneet asiakkaat edellyttävät siellä, että heidän käyttämänsä ammatticoachit ovat säännöllisessä Coaching Supervision-ohjauksessa.

Keskustelu Coaching Supervisionista on lisääntynyt myös ICF:ssa. ICF suosittelee, että ammattimaisesti coachina toimivat olisivat säännöllisessä Coaching Supervision-ohjauksessa. ICF on tähän mennessä linjannut suosituksia mm. supervisorin pätevyys- ja valintakriteereiksi. Coaching Supervision-ohjauksen tunnit voi ohjauksessa oleva coach laskea hyväkseen CCE-pisteinä, yksi piste per tunti Core Competence -alueella.

Miten Coaching Supervision toimii käytännössä?

Coaching Supervision on pitkäkestoinen prosessi, joka voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäprosessina, sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Coaching Supervision tarjoaa coachille turvallisen ja luottamuksellisen paikan käsitellä ja tutkia hänen coaching-työhönsä liittyviä asioita. Supervisor auttaa coachia reflektoimaan, tunnistamaan omia rajoittavia uskomuksiaan ja toimintatapojaan, sekä löytämään uusia, parempia toimintatapoja. Tästä hyötyvät sekä coach että hänen asiakkaansa.

Lue lisää Coaching Supervisionista:  

Coaching Supervision ICF Globalin sivuilla