Sivustoa päivitetään jatkuvasti (viimeksi päivitetty 23.5.2018 klo 16.00)

 

Mitä GDPR on ja miksi minun pitäisi siitä välittää?


Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.
Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset ja yhdistykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille ja yhdistyksille kotipaikasta riippumatta.
Lähde sovelletusti: Suomen Yrittäjät

 

Materiaali


ICF Globalin materiaaleja

Global Leaders Forum esitys (PPTX)

Best Practices for ICF Coaches (PDF)

 

GDPR seminaari 4.4.2018 materiaaleja

www.jarisotka.fi

VIDEO / MATERIAALI

Esimerkki Tietosuojaselosteesta Jari Sotkan sivuilta

 

UKK


K: Mistä voin tarkistaa, mitä henkilötietoja minusta on tallennettu ICF Finlandin rekistereihin ja miten voin niitä muuttaa?

V: ICF Finland ry on julkaisee 25.5.2018 rekisteriselosteen verkkosivuillaan, jossa on selostettu kattavasti jäsenestä tallennettavat tiedot, jäsenen oikeudet ja menettelytavat tietojen tarkistamiseen ja muuttamiseen. Päivitetty rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.icffinland.fi/rekisteriseloste

 

K: Miten toimin, jos olen itse rekisterinpitäjä?

V: Hyvää materiaalia esim. oman yrityksesi GDPR asioihin saat yllä mainitusta Jari Sotkan GDPR seminaarin videosta ja materiaalista. Voit soveltaa myös Jari Sotkan sivuilta löytyvää esimerkkiä Tietosuojaselosteesta. Olemme saaneet Jari Sotkalta luvan jakaa linkkiä jäsenillemme.

 

K: Miten toimin coaching lokin kanssa?

V: Coaching loki tulee olla, mutta sitä ei jatkossa sellaisenaan lähetetä ICF:lle sertifikaattihakemuksessa. ICF Globalin linjauksen mukaan sertifikaatin hakemisen vaiheessa pitää antaa coachingin yhteistuntimäärät ja vakuuttaa sen olevan totuudenmukainen. Sertifikaatin hakijoille ICF tekee satunnaisesti tarkastuksia ja sanktiot ovat vakavat, jos lokissa on epäselvyyksiä. Seuraamme tätä hallituksessa tarkoin miten käytännössä asiat etenevät ja tiedotamme heti, kun saamme lisävalaistusta. Tarkempia tietoja saat ICF Globalin kirjeestä, joka on lähetetty kaikille ICF:n jäsenille 17.5.2018. Voit lukea kirjeen täällä.

 

K: Kuinka kauan coach voi säilyttää asiakkaan tietoja?

V: Tämä on coachin itse päätettävissä, kuitenkin ottaen huomioon, että tietoja on säilytettävä ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

K: Miten markkinointisuostumus tulee pyytää?

V: Yllä olevassa Jari Sotkan materiaalissa on hyvä selostus, miten suostumus pitää pyytää. Tiivistetysti: Suostumus henkilötietojen käsittelyyn tulee saada rekisteröidyltä selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella. Tämä toimi voi olla kirjallinen (myös sähköinen) tai suullinen ja siitä tulee käydä ilmi rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen lupa siihen, että hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.