ICF-sertifioidut coachit edustavat ammattimaisen coaching-toiminnan korkeinta laatua. ICF Credentials and Standards kehittää jatkuvasti sertifiointiprosessiaan sen takaamiseksi, että prosessi täyttää ammattimaisten sertifiointikäytäntöjen vaatimukset, tukee ja vahvistaa ICF-sertifioitujen coachien toimintaa sekä auttaa coaching-asiakkaita varmistamaan coachingin laadun.

Osana tätä sitoumusta ICF Credentials and Standards ilmoittaa nyt useista uudistuksista sertifiointiprosessiin. Sertifiointiprosessin uudistuksiin kuuluvat:

  • päivitetyt hakemuspolut, jotka integroivat päivitetyn ICF-sertifiointirakenteen
  • päivitetyt suorituksen arviointikriteerit ja ohjeet, jotka on muotoiltu päivitettyjen ICF:n ydintaitojen mukaisesti
  • uusi ICF-sertifiointikoe, jonka tavoitteena on arvioida hakijan tiedot ja taidot päivitettyjen ICF:n ydintaitojen mukaisesti.

Nämä muutokset astuvat voimaan samanaikaisesti ICF-sertifiointiin tähtäävien hakijoiden hakemusprosessin sujuvuuden varmistamiseksi. 27. heinäkuuta 2022, klo 23:59 EDT-aikaa (New York) on viimeinen jättöaika ICF-sertifiointihakemuksille nykyisten hakupolkujen ja arviointikriteerien (Coach Knowledge Assessment -testi ja suorituksen arviointikriteerit ACC-, PCC- ja MCC-sertifioinneille) mukaisesti.

1. elokuuta 2022, klo 12.00 EDT-aikaa (New York) ICF Credentials and Standards alkaa vastaanottaa ACC-, PCC- ja MCC-sertifiointihakemuksia päivitettyjen hakemuspolkujen mukaisesti. Tänä päivänä tai sen jälkeen sertifiointihakemuksen jättäviltä hakijoilta edellytetään uuden ICF-sertifiointikokeen suorittamista hyväksytysti. Lisäksi hakijat, joilta edellytetään suorituksen arvioinnin suorittamista, arvioidaan päivitettyjen suorituksen arviointikriteerien mukaisesti.

Sertifiointiprosessin päivitysten keskeiset päivämäärät 

  • 1. kesäkuuta 2022 – Päivitetyt suorituksen arviointikriteerit ACC- ja MCC-hakijoille julkaistaan 1. kesäkuuta.
  • 27. heinäkuuta 2022, klo 23:59 EDT (New York) – viimeinen jättöaika ICF-sertifiointihakemuksille nykyisten hakupolkujen ja arviointikriteerien (Coach Knowledge Assessment -testi ja suorituksen arviointikriteerit
    ACC-, PCC- ja MCC-sertifioinneille) mukaisesti.
  • 1. elokuuta 2022, klo 12.00 EDT-aikaa (New York) – ICF Credentials and Standards alkaa vastaanottaa ACC-, PCC- ja MCC-sertifiointihakemuksia päivitettyjen hakemuspolkujen mukaisesti. Tänä päivänä tai sen jälkeen sertifiointihakemuksen jättäviltä hakijoilta edellytetään uuden ICF-sertifiointikokeen suorittamista hyväksytysti. Lisäksi hakijat, joilta edellytetään suorituksen arvioinnin suorittamista, arvioidaan päivitettyjen suorituksen arviointikriteerien mukaisesti.
  • 31. tammikuuta 2023 – CKA-testi ja nykyiset suorituksen arviointikriteerit poistuvat käytöstä. Tämän päivän jälkeen hakijat, joilta yhä edellytetään suorituksen arvioinnin hyväksyttyä suorittamista, arvioidaan päivitettyjen suorituksen arviointikriteerien mukaisesti. Ne hakijat, joilta yhä edellytetään testin suorittamista, osallistuvat uuteen ICF-sertifiointikokeeseen riippumatta siitä, milloin he ovat jättäneet hakemuksensa.

Päivitetyt sertifiointien hakemuspolut

Marraskuussa 2021 ICF Coaching Education ilmoitti coaching-koulutusohjelmille suunnatusta, päivitetystä akkreditointirakenteesta, jonka tavoitteena on “asettaa korkeat vaatimukset coaching-koulutusohjelmille kaikkialla maailmassa”. Päivitetty akkreditointirakenne korvaa Accredited Coach Training Program (ACTP)- ja Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) -kokonaisuudet tasopohjaisella järjestelmällä, joka on yhdenmukainen ICF-sertifiointitasojen kanssa. Näihin alla kuvattuihin päivitettyihin akkreditointikokonaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:
Taso 1 (aiemmin ACSTH) on suunnattu organisaatioille, jotka tarjoavat vähintään 60 koulutustuntia ja 10 tuntia mentor coachingia ehdot täyttävältä mentor coachilta sekä hallinnoivat suorituksen arviointia ACC-tasolla ja sitä ylemmillä tasoilla. Taso 1 -koulutus tähtää ACC-sertifiointiin.
Taso 2 (aiemmin ACTP) on suunnattu organisaatioille, jotka tarjoavat vähintään 125 koulutustuntia ja 10 tuntia mentor coachingia ehdot täyttävältä mentor coachilta ; sekä suorituksen arviointia PCC-tasolla. Taso 2 -koulutus tähtää PCC-sertifiointiin.
Uutena tarjottava Taso 3 on suunnattu organisaatioille, jotka tarjoavat vähintään 75 edistynyttä koulutustuntia ja 10 tuntia mentor coachingia ehdot täyttävältä mentor coachilta MCC-tasolla. Taso 3 -koulutus tähtää MCC-sertifiointiin.

ICF Credentials and Standards ilmoittaa päivitetyistä sertifiointien hakemuspoluista, jotka ovat yhdenmukaisia ICF Coaching Educationin uuden tasokohtaisen akkreditointirakenteen kanssa. Päivitetyt polut takaavat selkeän ja helppotajuisen hakemusprosessin sertifiointeihin tähtääville hakijoille.

Lisätietoja muutoksista: suomenkielinen pdf-materiaali

Lisätietoja muutoksista ICF Globalin sivustolla: ICF Credential & Standards