Missä on fokus, kun prosessi etenee?

06/03/2019 @ 17:00 - 18:30 - Jäsenillassa keskitytään ydintaito 6 ympärille (CCE 1,5). Teemoina, mm. mikä tekee kysymyksestä vahvan ja mitä teen, kun prosessi etenee onnistuneesti. Alustajian Satu Kaski, coach, PCC ja Tuula Nurmiluoto, coach, MCC   Tilaisuus tulee myös webinaarina.
Read More

Mistä tunnistat suoran kommunikaation coachingissa?

06/03/2019 @ 18:45 - 20:15 - Jäsenillassa pysähdytään ydintaito 7 ympärille pohtimaan suoraa kommunikaatiota (CCE 1,5). Teemoina mm. mitä suora kommunikaatio tarkoittaa ja miten auttaa asiakasta hahmottamaan uusia näkökulmia? Alustajina Tuula Nurmiluoto, coach, MCC ja Satu Kaski, coach, PCC.   Tilaisuus tulee myös webinaarina
Read More

Perustan luominen

10/04/2019 @ 17:00 - 20:15 - Jäsenillassa paneudutaan ydintaitojen 1 ja 2 teemoihin eli perustan luomiseen (CCE 3). Illan aikana esimerkkien avulla pureudutaan coachin kykyyn ymmärtää kulloisenkin coaching-suhteen erityispiirteitä (mm. Asiakkaiden/Tilaajien erilaisuus. Mitä tulee huomioida? Mitä tämä edellyttää menetelmien valinnassa?) Teemaa lähestytään ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi illan aikana pysähdytään pohtimaan syvemmin coachin ammatillisia rajoja (mm. Mikä on coachingia ja mikä [...]
Read More

Edistymisen ja vastuullisuuden hallinta

15/04/2019 @ 17:00 - 19:30 - Varsinaisen kevätkokouksen jälkeen Ilona Rauhalan (MCC) johdolla syvennymme ydintaito 11 ympärille (edistymisen ja vastuullisuuden hallinta) (CCE 1,5). Pohdimme mm. onko edistyminen lineaarista? Mikä merkitys on edistymisnopeudella? Mitä em. kertovat coachattavan vastuullisuudesta? Tilaisuutta EI järjestetä  webinaarina. Tilaisuuden hinta ei jäsenille 100€  
Read More

Eettinen ilta

07/05/2019 @ 17:30 - 19:00 - EMCC:n, SCY:n ja ICF:n eettinen toimikunta järjestää vuotuisen eettisiin kysymyksiin keskittyvän jäsenillan (CCE 1,5). Jäsenillan aiheena on eettinen toiminta ja supervision. Mitä eettinen toiminta tarkoittaa coachin työssä? Pohditaan mm. miten työnohjaus voi tukea coachia eettisten kysymysten käsittelyssä. Järjestelyvastuussa on EMCC. Alustajina Pirjo Puhakka, PCC ja Raija Salomaa, PCC
Read More

Tietoisuuden luominen ja toiminnan suunnittelu

20/05/2019 @ 17:00 - 20:15 - Erilaisten työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen tietoisuuden luomisessa ja toiminnan suunnittelussa Tässä jäsenillan osassa keskitytään tietoisuuden luomiseen ja toiminnan suunnitteluun ja soveltamiseen erityisesti siitä näkökulmasta, miten coachingissa voidaan edistää asiakkaan tietoisuutta hyödyntämällä erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten käyttäytymis- ja persoonallisuusprofiilit, 360-palautteet, ja toiminnalliset harjoitteet. Vetäjä: Sari Vuohtoniemi (PCC) Tietoisuuden luominen uudesta organisaatioparadigmasta eli itseohjautuvuudesta ja sen [...]
Read More

Kauden avausjuhla!

02/09/2019 @ 17:00 - 22:00 - Lämpimästi tervetuloa kauden avausjuhlaan  juhlistamaan syksyn alkua yhdessä! Luvassa on rentoa yhdessäoloa, iloista verkostoitumista ja  ammatillista kehittymistä. Illan sisältöteemana on kevyt aikahyppy tulevaisuuteen ja pohdimme yhdessä linkittyen ydintaito 10 ympärille: Työelämän yhteistoiminnan muttuminen -  mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten coaching voi olla siinä apuna? Miten coaching liittyy olennaisena osana tulevaisuuden organisaatioajatteluun? Keskustelua alustavat ja sparraavat [...]
Read More

Coachingia tukevat menetelmät osana tietoisuuden herättämistä ja toiminnan suunnittelua

07/10/2019 @ 17:30 - 20:15 - Jäsen illan aikana perehdytään erilaisten menetelmien hyödyntämiseen coachingissa ja autetaan coacheja pohtimaan, mitkä menetelmät auttavat nopeuttamaan ja syventämään coaching prosessia. Teemoja lähestytään ydintaitojen 8 ja 9 näkökulmasta. Tilaisuudesta saat 3 CCE pistettä (2,5 core competencies ja 0,5 resource development). Illan aikana pohditaan mm. alla olevia kysymyksiä: Millaisia menetelmiä ja työkaluja sinä käytät coaching-asiakkaittesi kanssa? Minkälaisilla [...]
Read More

Syyskokous ja jäsenilta: aktiivinen kuuntelu

20/11/2019 @ 17:00 - 19:30 - Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen ja sen jälkeen pidettävään jäseniltaan syventämään taitoja aktiivisesta kuuntelusta (1,5 CCE). Illan aikana käydään läpi ja syvennytään pohtimaan kuuntelun taitoa niin tiimi- kuin yksilöcoachingissa. Kuuntelemista lähestytään eri suunnilta. Kuuntelulla on eri tasoja, joita kuuntelijan ennakkokäsitykset ja oletukset rajoittavat. Kuuntelu on läsnäoloa, jonka avulla luodaan arvostavaa ilmapiiriä, saadaan tietoa ja opitaan ymmärtämään. Kuuntele [...]
Read More

Partnerskap coach-klient i enlighet med ICF kärnkompetenser

04/12/2019 @ 17:30 - 20:00 - Tid: 4.12.2019 kl 17.30 – 20.00 Föreläsare: Christine Suvanto, ICF Professional Certified Coach (PCC), Coach Trainer. Under kvällen kommer vi att titta närmare på hur partnerskapet genomsyrar ICF:s alla kärnkompetenser. De kärnkompetenser vi sätter större fokus på under kvällen är Etablera coachöverenskommelsen, Skapa tillit och närhet, Skapa medvetenhet, Utforma handling, Planera och sätta mål, hantera [...]
Read More