”Keskiverto opettaja kertoo. Hyvä opettaja selittää. Etevämpi opettaja havainnollistaa. Erinomainen opettaja inspiroi”

– William Arthur Ward

ICF edellyttää jokaisen ACSTH- tai portfoliohakemuksella ACC- tai PCC- sertifiointia hakevan osallistuvan mentorcoaching-prosessiin. Lisäksi sitä tarvitaan ACC-tason sertifioinnin uusimisessa. Mentorilla on suuri vastuu ja vaikutus coachin taitojen kehittämisessä. Siksi oikean, itselle sopivan mentorcoachin löytäminen on tärkeää meille jokaiselle.

Itse arvostan mentorcoachia joka/jolla on:

 • empaattinen ja läsnä oleva
  Hänellä tulee olla kyky samaistua minun haasteisiini coachina, sekä aito halu nähdä minun kehittyvän. Voidakseen antaa oikeanlaista palautetta hänen on tunnistettava minun tarpeeni, tahtotilani ja mahdolliset esteet kehitykseni tiellä.
 • minua kokeneempi  
  Hänellä on monipuolista kokemusta coaching-työstä ja näyttöä ihmisten kehittämisestä. Hän on rohkea & avoin ja uskaltaa paljastaa myös omia mokiaan coachina. Arvostan korkealle myös omien kokemusten jakamista.
 • hyvä roolimalli
  Opin itse parhaiten kokeneempien toimintaa mallintaen. Siksi haluan, että oman mentorini rima coachina on korkealla ja että hän vaatii itseltään enemmän kuin minulta. En halua vain ohjausta ja neuvoja, vaan haluan oppia uusia toimintatapoja.
 • kyky kannustaa
  Minulle on tärkeää saada mentoriltani paljon myönteistä ja kannustavaa palautetta. Sitten kykenisin myös paremmin ottamaan vastaan myös rakentavaa, kehittymisen mahdollistavaa palautetta.
 • riittävästi aikaa
  Mentorillani on oltava riittävästi aikaa panostaa minuun ja suhteeseemme. Arvostan, että tapaamisiimme löytyy aikaa ilman suurta akrobatiaa.

Mitä asioita sinä arvostat omassa mentorcoachissasi?

ICF globalin mentorcoachien rekisteristä löydät Suomi-hakukriteerillä vaihtoehtoja Suomessa toimivista mentorcoacheista.

Marjut Hallavo, leadership coach, PCC, ICF Finlandin hallituksen jäsen 2016.