Visio, missio ja arvot


Visio

Coaching on erottamaton osa kukoistavaa yhteiskuntaa ja jokainen ICF sertifioitu coach edustaa ammattimaisen coachingin laadukkainta osaamista.

Missio

ICF:n perustehtävä on edistää ammattimaisen coachingin leviämistä maailmanlaajuisesti.

International Coaching Federationin toimintaa ohjaa vuosittain tarkistettava strateginen suunnitelma, joka määrittää painopisteet tulevalle vuodelle. ICF on sitoutunut tuottamaan parasta arvoa jäsenilleen toimimalla jäsentensä tärkeinä pitämien päämäärien saavuttamiseksi.

Arvot

Me sitoudumme luotettavuuteen, avoimuuteen, hyväksymiseen ja johdonmukaisuuteen ja edellytämme koko ICF-yhteisöltä sitoutumista seuraavien arvojen noudattamiseen:

  • Tinkimättömyys: Vaalimme sekä coaching-ammatin että organisaatiomme korkeinta laatutasoa.
  • Erinomaisuus: Määrittelemme erinomaisuuden vaatimukset ammattimaisen coachingin laadulle, pätevyydelle ja osaamiselle ja noudatamme näitä vaatimuksia.
  • Yhteistyö: Vaalimme yhdessä saavutettujen tavoitteiden kautta syntyvää yhteistyökumppanuutta, sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Kunnioitamme erilaisuutta ja arvostamme maailmanlaajuisten sidosryhmiemme monimuotoisuutta ja rikkautta. Asetamme ihmiset etusijalle, toimintatavoista ja laadusta kuitenkaan tinkimättä.