Mistä tunnistat todellisen coaching-ammattilaisen?

”Coach” ei ole suojattu virkanimike, ja siksi kuka vain voi kutsua itseään coachiksi. Yhä useammat yritykset ovat kuitenkin enenevässä määrin lisänneet vaatimuksiaan ulkoisia tai sisäisiä coacheja palkatessa. ICF:n puolesta iloitsemme tästä kehityksestä, onhan meidän tehtävänämme coachingin kehittäminen; vahvistamme laatustandardeja, tarjoamme riippumattomia sertifiointiprosesseja ja rakennamme maailmanlaajuista koulutettujen ja sertifioitujen coachien verkostoa.

Alla oleva opas on suunnattu coaching-palveluiden hankinnasta ja valinnasta vastaaville.

Lataa Ostajan opas omaan käyttöösi ja jaa tietoa verkostollesi:

Lataa tästä

 

___________________________________________________________

Coachingin ostajan muistilista:

1. Hänellä on voimassa oleva ICF sertifiointi (ACC, PCC tai MCC)

ICF (International Coaching Federation) on maailman merkittävin coachien ammattitaidon todentamista sertifioiva taho. Muut ”coaching-sertifikaatit” voivat tarkoittaa, että henkilö on käynyt jonkin kurssin ja saanut siitä kurssitodistuksen. Se ei todenna ammattitaitoa, vaan kertoo että jokin coachingin perustietojen koulutus on suoritettu. ICF sertifioinnin edellytys on, että ammatticoachin osaamisvaatimukset ja -kokemus on todennettu.

 

ICF sertifioitu coach

✓ on suorittanut vaaditun määrän laadukasta coaching-koulutusta eli hallitsee coachingin ydintaidot
✓ on saanut vaaditun määrän ammattia kehittävää mentorointia eli on reflektoinut omaa oppimistaan ICF sertifioidun senioricoachin opastuksella
✓ on tehnyt vaadittavan määrän asiakascoachingia eli omaa käytännön työkokemusta
✓ on antanut näytön osaamisestaan eli todentanut coaching-taitojen hallinnan
✓ on suorittanut kirjallisen kokeen coaching-tietämyksestä eli todentanut kokonaisvaltaisen ymmärryksen coaching-ammattitaidosta
✓ on sitoutunut coachingin eettisiin sääntöihin
kehittää jatkuvasti osaamistaan
ymmärtää coachingin, konsultoinnin, psykoterapian ja muiden tukimuotojen välisen eron ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa toiselle ammattilaiselle, tunnistaa tällaisen tarpeen ja tuntee tarjolla olevat mahdollisuudet.

ICF sertifiointi on voimassa määräajan (kolme vuotta), mikä varmistaa sen, että ICF sertifioitu coach on sitoutunut ammattitaidon standardeihin ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. ICF sertifioinnin uusiminen vaatii aina yllä mainittujen kriteerien lisäksi lisää coaching-spesifistä kouluttautumista, johon on sisällyttävä coaching-etiikkaan liittyvää koulutusta. Jo ansaitun ICF sertifioinnin voi myös menettää, jos esim. rikkoo eettisiä sääntöjä tai ei pidä coaching-ammattitaitoaan yllä edellytetyllä tavalla. Kun valitset ICF sertifioidun coachin, sinulla on mahdollisissa eettisissä kysymyksissä tukena eettinen toimikunta.

ICF on globaali organisaatio, joka on tehnyt töitä ammattitaitoisen coachingin eteen jo yli 25 vuotta. ICF sertifioituja coacheja on 150 maassa. ICF vastaa coachien sertifioinnista ja coacheja valmentavien koulutusohjelmien akkreditoinnista, se tekee uraauurtavaa tutkimustyötä coachingin vaikuttavuudesta yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa ja jatkuvasti kiristää myös ammatticoachien osaamisvaatimuksia. Suomessa on yli 200 ICF sertifioitua coachia.

Suomessa toimivien ICF sertifioitujen coachien yhteystiedot:
ICF Finland / coach-haku

2. Hän laatii asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen

Ammattitaitoinen coach laatii aina coaching-toimeksiannosta kirjallisen sopimuksen, jossa määritellään mm. kaikkien toimeksiantoon osallistuvien osapuolten roolit, velvollisuudet ja oikeudet, selkeät palkkioperusteet sekä luottamuksellisuus ja vaitiolositoumus. Ammattitaitoinen coach varaa asiakkaalle aina oikeuden päättää coaching-suhde missä tahansa prosessin vaiheessa mistä tahansa syystä. Ammattitaitoinen coach on myös selkeä siinä, miten tietoja jaetaan coachin, asiakkaan ja toimeksiantajan kesken.

Hyviä kysymyksiä, joita voit esittää coach-ehdokkaille

  • Minkä aiheen, osaamisen tai asiakaskunnan coachaamiseen olet keskittynyt?
  • Kuinka monta vuotta olet tehnyt coachingia?
  • Mikä ICF sertifiointitasosi on?
  • Mistä tiedät, että coaching -tapaaminen on todella onnistunut?
  • Miten kuvaisit omaa coaching-tyyliäsi?
  • Minkälainen on tavallisin asiakkaasi?
  • Minkälainen on ihanneasiakkaasi?
  • Kenelle et ole oikea coach?
  • Kuka on mentorisi ja/tai supervisorisi?

Termit

Coaching
Kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Asiakas/Coachattava
Henkilö, jota coachataan.

Toimeksiantaja
Taho, joka maksaa coaching palveluista ja/tai vastaa näiden palveluiden tilaamisesta.
Asiakas ja toimeksiantaja voivat olla sama henkilö.