Eettisen toimikunnan historia


Vuonna 2011 ICF ja EMCC (European Mentoring and Coaching Council) julkaisivat yhteiset Coachingin ja mentoroinnin toimintaohjeet (Code of Conduct), joita ICF:n ja EMCC:n jäsenet sitoutuivat noudattamaan vuoteen 2016 asti.

Toimintaohjeet ilmaisivat coach- ja mentorointiorganisaatioiden yhteisen arvopohjan ja täydensivät organisaatioiden omia eettisiä ohjeita. Suomessa coaching-organisaatiot ICF Finland, EMCC Finland ja Suomen Coaching-yhdistys (SCY) järjestäytyivät vuonna 2013 yhteistyössä coaching- ja mentorointitoiminnan eettisyyden edistämiseksi. Tuolloin toimikunnan tehtäväksi asetettiin edistää coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja käsitellä coachingiin ja mentorointiin liittyviä valituksia.

Toimikunnan perustivat Tiina Hellgren (ICF Finland ry), Pirta Aaltonen (EMCC Finland ry) ja Marjo-Riitta Ristikangas Suomen coaching-yhdistys ry)