Toimintaohje eettisten ongelmatilanteiden käsittelyyn


Mikäli huomaat epäeettistä tai muutoin epäasiallista toimintaa coachingin tai mentoroinnin piirissä, voit saattaa asian Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan käsiteltäväksi. Sinun ei tarvitse olla ko. yhditysten jäsen; voit olla asiakas tai muu osapuoli.

Toimikunta pyrkii ensisijaisesti toimimaan sovittelijana osapuolten välillä ja se voi antaa käsittelemissään asioissa suosituksia. Toimikunta käsittelee kaikki asiat ehdottoman luottamuksellisesti ja sen jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus. Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta ei ole oikeudellinen elin, joten se ei voi antaa sitovia päätöksiä.

Jos haluat saattaa asian toimikunnan käsiteltäväksi, ota yhteyttä tai lähetä kuvaus tilanteesta kirjallisesti Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan jäsenelle:

  • Marjo-Riitta Ristikangas (Suomen coaching-yhdistys), 040 503 3046 marjo-riitta.ristikangas ät bomentis.fi
  • Rosita Gustafsson-Nyman (EMCC ry), 040 5030 108, rosita.gustafsson-nyman ät roscon.fi
  • Pirta Hautala (ICF Finland) 050 918 0037, pirta.hautala ät hrmpartners.fi

Kerro omin sanoin, miten, milloin ja minkälaisessa tilanteessa tulit epäasiallisesti kohdelluksi ja kenestä osapuolista on kysymys.

Toimikunta kuulee aina molempia osapuolia asiassa. Toimikunta voi pyytää osapuolilta lisäselvityksiä ja tarvittaessa ehdottaa osapuolille sovittelutapaamista. Toimikunta antaa osapuolille suosituksen siitä, miten heidän tulisi toimia.

Tapauksen käsittely etenee alla olevan kaavion mukaisesti.