’Pro Coaching’ on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhteisesti vuosittain myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään vuonna 2022 kolmatta kertaa.

Kuka voi saada Pro Coaching -tunnustuksen?

Pro Coaching -tunnustuksen voi saada henkilö tai organisaatio. Tunnustuksen saaja voi olla esim. ammatti-coach, coaching-vaikuttaja, tai ammatti-coachingia organisaatiossaan käyttänyt johtaja tai esihenkilö, joka on omalla toiminnallaan tuonut coachingin vaikuttavuutta näkyvämmäksi yhteiskunnassa, esimerkiksi edistämällä ammattimaisen coachingin näkyvyyttä ja tunnettuutta, alan kehittymistä tai ammattimaisen coachingin käyttöä.

Mikäli tunnustuksen saajaksi valitaan ammatti-coach, tulee tällä olla voimassa oleva, joko ICF:n coach -sertifiointi tai EMCC:n coach-akkreditointi. Kyseisen henkilön tulee myös olla joko ICF:n tai EMCC:n jäsen. Tunnustuksen voi saada organisaatio, jossa ammattimaista coachingia on käytetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, ja jossa ammattimaisella coachingilla on saavutettu merkittävää hyötyä organisaatiolle.
Miten tunnustuksen saaja valitaan?

Saajan valitsee 1-3 näkyvää vaikuttajaa, jotka ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhdessä muodostama projektiryhmä vuosittain kutsuu tehtävään. Projektiryhmä käy läpi saapuneet ehdotukset ja tekee esivalinnan kärkiehdokkaista, jotka esitellään valitsijoille.

Vuonna 2022 projektiryhmään kuuluvat ICF Finlandista Mari Mattsson, Hanna-Kaisa Lindfors ja Taina Kokkarinen sekä EMCC Finlandista Rea Klingberg ja Reija Hyvärinen.

Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa kuka vain. Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi voi ilmoittaa 30.9. asti täällä.  Tunnustuksen saaja julkistetaan ICF Finlandin 15-vuotisjuhlan yhteydessä 26.10.2022.