Raisa Jyrkinen ja Henna Tomperi toteuttivat Valiolle tiimicoaching-prosessin, jonka tarkoituksena oli tukea uuden tiimin toiminnan käynnistämistä ja yhteishenkeä. Jyrkinen toimi prosessissa organisaation sisäisenä coachina ja Tomperi ulkoisena coachina. Yhteistyöstä muodostui hedelmällinen kombo.

Raisa Jyrkinen ja Henna Tomperi tapasivat systeemisen tiimicoachingin koulutuksessa ja päätyivät tekemään käytännön harjoittelun yhteisvoimin Valiolle, jossa Jyrkinen työskentelee henkilöstön kehittämisen johtajana ja inhouse-coachina. Molemmilla on pitkä kokemus coachingista, johtoryhmien kanssa työskentelystä ja organisaation kehittämisen tehtävistä, joten yhteistyö soljui luontevasti.

 

Toiminnan tarkoitusta kirkastamassa

 

Coaching-prosessin lähtötilanne oli kaikille osapuolille kiehtova. Valion uuden liiketoiminta-alueen ympärille oli muodostettu eri puolilta organisaatiota tulevien avainhenkilöiden ryhmä. Prosessin tavoitteena oli tukea ryhmän tiimiytymistä ja vahvistaa yhteistä näkemystä toiminnasta.

”Alkukartoituksessa selvitimme osallistujien odotuksia tiimin toimintaa ja coachingia kohtaan. Teimme alustavan suunnitelman ja päädyimme kolmen työpajan kokonaisuuteen”, kertoo Raisa Jyrkinen.

Coaching-prosessi keskittyi kolmeen pääteemaan: tiimin tarkoituksen kirkastamiseen, systeemisen näkökulman kautta eri sidosryhmien huomioimiseen sekä tiimin sisäisen dynamiikan vahvistamiseen.

”Coachingin hengen mukaisesti emme ohjanneet sisältöä liikaa, vaan pysähdyimme niihin kohtiin, jotka tiimi koki tarpeellisiksi”, sanoo Henna Tomperi.

”Kolmessa kerrassa ei ehdi ihmeitä, mutta saimme todella hyvää palautetta. Tiimillä on nyt yhteinen tahtotila ja tarkoitus. Lisäksi he saivat työkaluja jatkoa varten ja suunnitelmia, joiden avulla edistää asiaa myös sidosryhmissä”, Jyrkinen kertoo.

 

Eri näkökulmat rikastavat prosessia

 

Ensimmäistä kertaa yhdessä työskennelleet Jyrkinen ja Tomperi kokivat projektin onnistuneeksi. Talon oma coach tuntee organisaation ja tietää enemmän liiketoiminnan yksityiskohdista ja tavoitteista. Ulkopuolinen coach puolestaan toimii neutraalina voimana ja pystyy kysymään asioita uusista näkökulmista.

”Eri näkökulmien mukaan tuominen oli silmiä avaavaa. Minulla on syvempää ymmärrystä kontekstista, mutta Henna pystyi katsomaan tilannetta lintuperspektiivistä. Hän saattoi kysyä asioita, joita pidin itsestään selvinä, mutta eihän ne sitä olleetkaan”, pohtii Raisa Jyrkinen.

Mitä onnistunut yhteistyö sisäisen ja ulkoisen coachin välillä sitten edellyttää? Ainakin keskustelua odotuksista ja rooleista prosessin aikana. On hyvä avata, millainen on kummankin tapa coachata ja miten toimitaan ryhmätilanteissa.

”Olin yllättynyt, miten helposti palaset loksahtivat kohdilleen Raisan ja minun yhteistyössä. Osittain se varmaan johtuu samankaltaisista taustoista. Luottamus toisen osaamiseen syntyi nopeasti”, Tomperi miettii.

Myös tiimin suuntaan yhteistyö näyttäytyi saumattomana. ”Yhteinen tahtotilamme oli tukea uutta tiimiä niin hyvin kuin pystyimme. Osallistujat kokivat, että pystyimme mallintamaan coachaavaa lähestymistapaa, jota he voivat viedä eteenpäin omille tiimeilleen”, kertoo Jyrkinen.

Maaperää coachaavalle otteelle onkin olemassa, sillä Valiolla on jo vuosien ajan koulutettu henkilöstöä valmentavaan johtamiseen. Organisaatiossa on vahva sisäisten coachien verkosto ja avainhenkilöiden on mahdollista saada myös ulkopuolista coachingia.

”Uskomme valmentavan otteen positiiviseen vaikutukseen organisaation kaikilla tasoilla. Sidomme valmentavan johtamisen kiinteästi strategisten tavoitteiden ja hankkeiden toteuttamiseen sekä muutoksen johtamiseen”, toteaa Raisa Jyrkinen.

”Jatkamme sisäisen coaching-osaamisen vahvistamista organisaation kaikilla tasoilla systemaattisilla valmennusohjelmilla. Tähän kuuluu tulevaisuudessa myös tiimicoachingin laajentaminen. Sisäisten coachien osaaminen kehittyy, kun pystymme yhdistämään voimamme ulkoisten coachien kanssa.”

International Coaching Federation (ICF) on maailman merkittävin coachien ammattitaidon todentamista sertifioiva taho. Etsi itsellesi koulutettua ja ICF-sertifioitua coachia!

 

Teksti: Mirkka Niskanen, See magic Oy, 14.11.2022