Archives for pro coaching

Pro Coaching -tunnustus 2023 Vesa Ristikankaalle

Pro Coaching tunnustus ammattimaisen coachingin pitkäjänteisestä ja systemaattisesta edistämisestä jaetaan vuonna 2023 Vesa Ristikankaalle. Valinnan ovat tehneet SOK:n henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori ja tekniikan tohtori, oppivien organisaatioiden tutkija, tietokirjailija, johdon konsultti Leenamaija Otala. Pro Coaching on vuosittain jaettava tunnustus, jonka taustalla toimivat yhdistykset ICF Finland ry ja EMCC Finland ry edistävät ammattimaisen coachingin laatua Suomessa. Tunnustuksen voi saada henkilö tai organisaatio, joka on omalla toiminnallaan edistänyt coachingin vaikuttavuutta merkittävästi. Ammatticoachingia on käytetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti sekä saavutettu merkittävää hyötyä. Pro Coaching tunnustuksen saaja valitaan kahdessa vaiheessa. Ehdotetuista tahoista ICF Finlandin ja EMCC Finlandin projektiryhmä on valinnut kolmen kärkiehdokkaan listan, josta Lehtovuori ja Otala
Read More

Pro Coaching 2021 -tunnustus Fimlabille

Pro Coaching 2021 -tunnustus on jaettu! Sen sai Suomen suurin laboratorioalan yritys Fimlab – ICF Finland onnittelee lämpimästi! Tunnustus jaetaan vuosittain toimijalle, joka on edistänyt ammattimaisen coachingin käyttöä ja näkyvyyttä. Sen myöntävät ICF Finland ja EMCC Finland yhdessä. Tänä vuonna tehtävään kutsuttuina valitsijoina toimivat toimitusjohtaja, dosentti, tietokirjailija Mikko Luoma ja henkilöstöjohdon professori Liisa Mäkelä. Lämpimät kiitokset valitsijoille sitoutumisesta ja hienosta työstä! Tunnustuksen vastaanottivat Fimlabin henkilöstöjohtaja Sari Intala ja henkilöstön kehittämispäällikkö Pirta Hautala. Tilaisuus striimattiin suorana KEVA:n mahdollistamana, ja yhdistysten puolelta tunnustuksen luovuttajina toimivat Reija Hyvärinen (EMCC) ja Mari Mattsson (ICF).
Read More

Pro Coaching – uusi tunnustus vaikuttavan coaching-työn tekijöille

Pro Coaching on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhteisesti myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2020, ja jatkossa vuosittain. Tule mukaan vaikuttamaan: ehdota tunnustuksen saajaa!>> Ehdotuksen tunnustuksen saajaksi voit tehdä tästä – linkki Kuka voi saada Pro Coaching -tunnustuksen? Pro Coaching -tunnustuksen voi saada joko yksilö tai organisaatio.  Tunnustuksen saava yksilö voi olla esim. ammatticoach, coaching -vaikuttaja, ammatticoachingia organisaatiossaan käyttänyt johtaja/virkamies/esimies/tms., joka on omalla toiminnallaan edistänyt ammattimaista coachingia ja tuonut sen vaikuttavuutta näkyvämmäksi yhteiskunnassa, esimerkiksi  edistänyt ammattimaisen coachingin näkyvyyttä ja tunnettuutta  edistänyt coaching -alan kehittymistä  edistänyt ammattimaisen coachingin käyttöä. 
Read More