Alla olevista linkeistä löydät tietoa coachingista, coachiksi kouluttautumisesta ja ICF-sertifioinneista sekä coaching-yhteistyökumppanin valitsemisesta.

MITÄ COACHING ON?


Coachingin määritelmä

ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

COACHING-TYÖN EETTISYYS

ICF-sertifioidut coachit ja kaikki ICF Finlandin jäsenet ovat sitoutuneet työssään ICF:n eettisiin sääntöihin. Muodostamme yhdessä muiden coachingalan järjestäytyneiden toimijoiden (EMCC ja SCY) kanssa alan Eettisen toimikunnan. Linkin takaa löydät ICF-coacheja työssään sitovat eettiset säännöt, tietoa coachingin ja mentoroinnin eettisestä toimikunnasta ja toimintaohjeet eettisten ristiriitatilanteiden varalle.
Linkki toimikunnan omalle sivustolle: www.eettinentoimikunta.fi

COACHIN YDINTAIDOT


ICF:n määrittelemät ydintaidot, jotka jokaisen ammatticoachin tulee hallita.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön ydintaitoja täydentävä määritelmä tiimien kanssa työskentelyyn tarvittavista osaamisista. Tutustu Tiimicoaching-kompetensseihin.

KOULUTUKSET


ICF:n hyväksymät suomalaiset coach-koulutukset

ICF SERTIFIOINTI


Tietoa ICF sertifiointitasoista ja sertifiointien hakemisesta

COACHIN VALITSEMINEN


Miten valitset itsellesi tai yrityksellesi sopivan coachin?

MENTOR COACHING


ICF:n sertifiointijärjestelmä edellyttää kaikilta coacheilta mentorcoachingiin osallistumista. Mentor coaching -prosessin tulee kestää vähintään kolme kuukautta ja sisältää vähintään 10 tuntia mentor coachingia.

 

COACHING SUPERVISION


Asiaa coachin työnohjauksesta