Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on Suomen Coaching-yhdistyksen, ICF Finland ry:n ja EMCC Finland ry:n yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova itsenäinen toimielin. Toimielin on perustettu vuonna 2013.

Toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta järjestämällä koulutuksia, jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää sekä antamalla lausuntoja coachingin ja mentoroinnin etiikkaan liittyvistä asioista.

Toimikunnan toissijainen tehtävä on käsitellä sille mahdollisesti tehtyjä valituksia mm. mahdollistamalla osapuolten yhteisen ymmärryksen rakentuminen ja antamalla tarvittaessa perustellut suositukset tai ratkaisuehdotukset.

Kuka tahansa, joka kokee tai huomaa mielestään epäeettistä coachingissa tai mentoroinnissa, voi saattaa asian eettisen toimikunnan tietoon valituksena. Toimikunta selvittää, onko valituksen kohteena oleva coach tai mentor jonkin sen edustaman yhdistyksen jäsen.


Eettisen toimikunnan jäsenet


Toimikunnassa on kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin organisaatio valitsee edustajakseen kokeneen coachingin ja mentoroinnin ammattilaisen. Toimikunta on riippumaton ja toimii itsenäisenä toimielimenä. Eettisen toimikunnan jäsenet ovat

  • ICF Finland ry: Harriet Bodö
  • EMCC Finland ry: Katri Sipilä
  • Suomen Coaching-yhdistys: Peter Peitsalo 

Toimintaohje eettisten ongelmatilanteiden käsittelyyn


Mikäli huomaat epäeettistä tai muutoin epäasiallista toimintaa coachingin tai mentoroinnin piirissä, voit saattaa asian Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan käsiteltäväksi. Sinun ei tarvitse olla ko. yhdistyksen jäsen; voit olla asiakas tai muu osapuoli.

Toimikunta pyrkii ensisijaisesti toimimaan sovittelijana osapuolten välillä ja se voi antaa käsittelemissään asioissa suosituksia. Toimikunta käsittelee kaikki asiat ehdottoman luottamuksellisesti ja sen jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus. Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta ei ole oikeudellinen elin, joten se ei voi antaa sitovia päätöksiä.

Jos haluat saattaa asian toimikunnan käsiteltäväksi, ota yhteyttä tai lähetä kuvaus tilanteesta kirjallisesti eettisen toimikunnan jäsenelle. Kerro omin sanoin, miten, milloin ja minkälaisessa tilanteessa tulit epäasiallisesti kohdelluksi ja kenestä osapuolista on kysymys.

Toimikunta kuulee aina molempia osapuolia asiassa. Toimikunta voi pyytää osapuolilta lisäselvityksiä ja tarvittaessa ehdottaa osapuolille sovittelutapaamista. Toimikunta antaa osapuolille suosituksen siitä, miten heidän tulisi toimia.

Tapauksen käsittely etenee alla olevan kaavion mukaisesti.


eettinen-menettely


Eettisen toimikunnan historia


Vuonna 2011 ICF ja EMCC (European Mentoring and Coaching Council) julkaisivat yhteiset Coachingin ja mentoroinnin toimintaohjeet (Code of Conduct), joita ICF:n ja EMCC:n jäsenet sitoutuivat noudattamaan vuoteen 2016 asti.

Toimintaohjeet ilmaisivat coach- ja mentorointiorganisaatioiden yhteisen arvopohjan ja täydensivät organisaatioiden omia eettisiä ohjeita. Suomessa coaching-organisaatiot ICF Finland, EMCC Finland ja Suomen Coaching-yhdistys (SCY) järjestäytyivät vuonna 2013 yhteistyössä coaching- ja mentorointitoiminnan eettisyyden edistämiseksi. Tuolloin toimikunnan tehtäväksi asetettiin edistää coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja käsitellä coachingiin ja mentorointiin liittyviä valituksia.

Toimikunnan perustajajäsenet olivat Tiina Hellgren (ICF Finland ry), Pirta Aaltonen (EMCC Finland ry) ja Marjo-Riitta Ristikangas Suomen coaching-yhdistys ry).