Pro Coaching -tunnustus ammattimaisen coachingin systemaattisesta, pitkäjänteisestä käyttämisestä jaetaan vuonna 2022 OP-ryhmän Agile coaching -toiminnalle. Valinnan ovat tehneet Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila. Pro Coaching on vuosittain jaettava tunnustus, jonka taustalla toimivat yhdistykset ICF Finland ry ja EMCC Finland ry edistävät ammattimaisen coachingin laatua Suomessa.

Tunnustuksen voi saada yritys tai muu organisaatio, jossa ammatticoachingia on käytetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti ja  saavutettu merkittävää hyötyä. Pro Coaching -tunnustuksen saaja valitaan kahdessa vaiheessa. Ehdotetuista tahoista ICF Finlandin ja EMCC Finlandin projektiryhmä on valinnut kolmen kärkiehdokkaan listan, josta Ylä-Anttila ja Mattila ovat tehneet valinnan itsenäisesti. Ylä-Anttila ja Mattila kiittävät perusteluissaan OP-ryhmän kykyä yhdistää coaching suoraan liiketoiminnan kehittämiseen:

”OP on kiinnittänyt coaching-lähestymisen suoraan liiketoiminnan kehittämiseen yhdistäen sen näin ennakkoluulottomasti lean- ja agile-työkalupakkeihinsa. Laajan näkyvyyden ansiosta ryhmä on toiminut inspiraation lähteenä ja oppimiskohteena monelle muullekin organisaatiolle. OP käyttää coaching-sertifiointia osana tiettyjen tehtävien rekrytointikriteeristöä ja on myös sitoutunut tarjoamaan mahdollisuuden sertifioutumiseen niille, joiden tehtävää se tukee”, Ylä-Anttila ja Mattila toteavat.

OP-ryhmän Agile Coaching -toiminta on pankkiryhmässä jatkuvaa toimintaa. Agile coacheina toimii n. 90 vakituista, täyspäiväistä henkilöä OP-ryhmän palkkalistoilla. He toimivat kaikilla liiketoimintasegmenteillä, osaamiskeskuksissa ja Osuuspankeissa palvellen 35 heimoa, 500 tiimiä ja yli sataa yksilöasiakasta. Agile Coaching toiminta alkoi OP-ryhmässä vuonna 2019.

OP:n henkilöstön ajattelu ja toimintatavat ovat ketteröityneet Agile Coachingin ansiosta. Tämän seurauksena työntekijäkokemuksemme on merkittävästi parantunut ja toiminta on paikallisesti tehostunut. Agile coachit vaikuttavat joka päivä työllään OP:laisten ajatteluun ja toimintaan. Kiitän OP:laisia rohkeudesta ja halusta kehittää omaa ajattelua ja toimintaa, kiittää Marika Parviainen, OP-ryhmän Senior Agile Coach.

Pro Coaching on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhteisesti myöntämä tunnustus, joka ja
ettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tunnustuksen tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Ensimmäisen Pro Coaching -tunnustuksen vuonna 2020 sai coach Christine Suvanto. Viime vuonna tunnustus meni Fimlab Laboratoriot Oy:lle. Coaching on työelämässä käytettävä ohjausmuoto, jossa coach auttaa asiakastaan kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan.

Lisätiedot:

ICF Finland ry: Mari Mattson, 0407036575
EMCC Finland ry: Rea Klingberg, 050 5308383