ICF-SERTIFIOINNIT

Keskeinen osa ICF:n toimintaa on sertifioida ammatticoacheja eri puolilta maailmaa yhdenmukaisia kriteerejä käyttäen. ICF:n sertifiointi on tarkoituksellisesti vaativa prosessi: se edellyttää koulutuksen kautta hankittua osaamista, todennettua kokemusta ja puolueettoman tahon näyttöarviointia. Sertifiointi on voimassa 3 vuotta, minkä jälkeen sen voi uusia samalla tasolla tai tavoitella seuraavan tason sertifiointia. ICF on äskettäin uusinut sertifiointejaan, ja uudet kriteerit ovat astuneet voimaan elokuun alussa 2022. Tämä sivu on päivitetty vastaamaan uusia vaatimuksia.

ICF:n sertifiointijärjestelmän tarkoituksena on:

  • auttaa coaching-asiakkaita varmistamaan coachin ammatillinen osaaminen ja siten coachingin laatu.
  • arvioida ja varmistaa ammatticoachien osaamista.
  • kannustaa ammatticoacheja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Kaikki sertifiointiprosessit hoitaa ja yksittäisiin sertifiointeihin liittyvät päätökset tekee ICF Global Yhdysvalloissa. Heidän sivuiltaan löytyy paljon tietoa sertifioinneista englanniksi. ICF Finland hoitaa paikallisena toimijana sertifiointiin liittyvää neuvontaa ja tiedottamista.

Kun olet valmis sertifiointiin, aloita sertifiointiprosessisi tältä sivulta. Jos olet uusimassa sertifiointiasi, löydät ohjeita täältä. 

Täällä ICF Finlandin sivuilla kerromme sertifioinnin pääperiaatteista suomeksi.

 

Kolme sertifiointitasoa

ICF tarjoaa kolme sertifiointitasoa, jotka perustuvat sertifiointia hakevan coachin kouluttautumisen syvyydelle ja coaching-tuntien määrälle. Sertifiointitasot ja niihin liittyvät perusvaatimukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

Associate Certified Coach – ACCProfessional Certified Coach – PCCMaster Certified Coach – MCC
Coaching-koulutustunteja vähintään60125200
Asiakascoaching-työtunteja vähintään (vain coach-koulutuksen alkamisen jälkeen suoritetut tunnit hyväksytään)100
500
2500
Mentor coaching tunteja vähintään101010
LisäksiLisävaatimukset vaihtelevat poluittain (kts. alta)Lisävaatimukset vaihtelevat poluittain (kts. tarkemmin ICF Globalin sivuilta• PCC-sertifiointi
• Suorituksen arviointi
• ICF-sertifiointikoe

Keskitymme alla ACC-tason yksityiskohtaiseen avaamiseen, koska se on useimmille coacheille taso, jolta sertifioinnit aloitetaan.


 

ACC-sertifoinnin kolme eri polkua

Sertifioinneissa on ACC- ja PCC-tasoilla kolme erilaista polkua, joiden valinnassa keskeistä on se, millaiseen coaching-koulutukseen olet osallistunut. Jos koulutuksen järjestäjä on hakenut koulutukselleen akkreditoinnin ICF Globalin kautta, ICF:llä on jo valmiiksi käytettävissään tiedot siitä, miten koulutustunnit vastaavat heidän vaatimuksiaan. Jos taas koulutuksesi ei ole akkreditoitu, joudut itse osoittamaan hakemuksessasi, että koulutus on linjassa ICF:n eettisten periaatteiden ja ydintaitojen kanssa. Tästä syystä erityisesti portfoliopolun kautta sertifioituminen vaatii hieman enemmän työtä ja koulutuksen dokumentointia hakijalta. Tässä tapauksessa on myös tärkeää pyrkiä hankkimaan kaikki coaching-koulutukseen liittyvä dokumentaatio englannin kielellä.

ACC-tason kolme eri polkua on esitelty tarkemmin oheisessa taulukossa:

VaatimuksetLevel 1 / Level 2 / ACTP -polkuACSTH-polkuPortfolio-polku
Koulutustunnitmin. 60 hmin. 60 hmin. 60 h
Mentor-coaching 10 h (sisältyy koulutukseen)
10 h
10 h
ICF-sertifiointikoeKylläKylläKyllä
AsiakascoachingMin. 100h
Min. 8 asiakasta
Min. 75h vastikkeellista
Min. 100h
Min. 8 asiakasta
Min. 75h vastikkeellista
Min. 100h
Min. 8 asiakasta
Min. 75h vastikkeellista
Muita vaatimuksiaSuorituksen arviointi tallenteineen sisältyy koulutukseenTallenne* coaching-sessiosta ja tallenteesta litteroitu tekstiTallenne*coaching-sessiosta ja tallenteesta litteroitu teksti
HintaUSD 175 jäsenet
USD 325 ei-jäsenet
USD 375 jäsenet
USD 525 ei-jäsenet
USD 475 jäsenet
USD 625 ei-jäsenet

* Tallenteen kesto min. 20 min, max. 60 min

ICF Globalin sivuilta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet ja mallihakemus kustakin ACC-polusta. Sertifiointijärjestelmän uudistumisen myötä akkreditoidut coaching-koulutukset siirtyvät siirtymäajan jälkeen uuteen Level 1, Level 2 ja Level 3 -järjestelmään. On kuitenkin huomattavaa, että mitkään ACTP- tai ACSTH-koulutuksista hankitut koulutustunnit eivät vanhene, vaan niitä voi jatkossakin käyttää hakiessaan ICF:n sertifiointeja.

Alla avaamme hieman sertifioinnin eri elementtejä suomeksi.


Mentor-coaching

Mentor-coaching on tärkeä tapa tukea coachien jatkuvaa kehittymistä. Mentor-coachingissa käytetään coachaavaa otetta todellisten coaching-kokemusten ja -tilanteiden käsittelyyn linjassa ICF:n ydintaitojen kanssa. Mentor-coach myös antaa valmennettavalleen palautetta coaching-tilanteista. Tilanteet voivat olla nauhoitettuja tai mentor-coachingissa tehtäviä harjoitus-coachingeja. Tarkoituksena on syventää ymmärrystä omasta coaching-työstä ja siten tukea ammatticoachina kasvamista. Sertifioinneissa vaadittu mentor-coachingin määrä on 10 tuntia vähintään 3 kuukauden aikana. Tavoitteena on reflektiivinen oppimisprosessi, ei ainoastaan tuntien suorittaminen.

Mentor-coachina voi toimia ICF:n sertifioinnin omaava coach (ACC, PCC tai MCC) mutta aina niin, että mentor-coachilla täytyy olla ainakin hakijan tavoittelema sertifiointitaso (eli jos haet PCC-tason sertifiointia, mentor-coachin pitää olla ainakin PCC-tasolla sertifitoitu). ACC-tasoisella mentor-coachilla pitää sertifioinnin olla uusittu vähintään kerran.

Mentor-coachingin voi toteuttaa kokonaan yksilöllisesti tai 7 tunneista voi olla ryhmämuotoisesti järjestettyä mentor-coachingia.

Mentor-coachin etsimisessä voi hyödyntää ICF Finlandin omaa coach-hakua tai ICF Globalin mentor coach -hakua.

ICF-sertifiointikoe

Sertifiointikoe on tehtävä kerran sertifiointipolun aikana. Se suoritetaan valvotuissa oloissa joko virtuaalisesti tai globaalin yhteistyökumppanin Pearson VUEn testitiloissa. Koe on sertifioinnin viimeinen osuus, ja sinulle lähetetään kutsu testiin ja siihen liittyvät ohjeet, kun sertifiointihakemuksesi on muuten käsitelty. Viestin saapumisen jälkeen sinulla on 60 päivää aikaa suorittaa koe.

Koe koostuu ICF:n ydintaitoihin ja eettisiin sääntöihin pohjautuvista monivalintakysymyksistä, joihin vastaamiseen voi käyttää yhteensä 3 tuntia aikaa. Testiä ei ainakaan nyt alkuvaiheessa ole saatavilla suomeksi.

ICF-sertifiontikoe korvaa aiemmmin käytössä olleen Coach Knowledge Assessment (CKA) -nimisen testin. Näin alkuun uusi koe tulee tehtäväksi kaikille ensimmäistä sertifiointiaan hakeville ja sertifiointitasoaan korottaville. Sitä ei kuitenkaan tällä hetkellä tarvitse tehdä sertifiointia samalla tasolla uusittaessa.

Tallenne coaching-sessiosta

Osa sertifioinneista vaatii yhden tai kaksi tallennetta aidosta coaching-sessiosta. Tallenteet arvioidaan kunkin tason vaatimusten mukaisesti. Arviointi pohjautuu elokuun alusta 2022 alkaen päivitettyihin ICF:n ydintaitoihin.

Ennen kuin lähdet tallentamaan coaching-sessiota, kannattaa tutustua etukäteen ICF:n ohjeisiin tallennuksen vaatimuksista (esim. tiedostotyypit, yhtenäisyys, koko) ICF:n globaaleilla sivuilla. Hyväksytty pituus tallennetulle sessiolle on 20 – 60 minuuttia. Tätä pituutta ei ehdottomasti pidä ylittää.

Tällä hetkellä coaching-session voi toteuttaa tietyillä kielillä (esim. englanniksi tai ruotsiksi) niin, että liittää mukaan litteroinnin vain alkuperäisellä kielellä. Sen sijaan suomenkielisten sessioiden osalta pitää tällä hetkellä liittää mukaan litterointi suomeksi ja litteroinnin pohjalta tehty käännös englanniksi. ICF:llä ei ole vielä tarpeeksi suomenkielisiä asessoreita, jotta äänitteen arviointi olisi mahdollista tehdä ainoastaan suomenkielisen aineiston pohjalta.

 

PCC- ja MCC-sertifioinnit

PCC- ja MCC-tason sertifioinnit koostuvat pitkälti samoista peruselementeistä kuin ACC-tason sertifioinnit. Tuntimäärät kokemuksen ja koulutuksen osalta ovat kuitenkin laajemmat. Lisäksi coaching-session tallenne arvioidaan näiden kunkin tason vaatimusten mukaan.

Ajankohtaiset ja yksityiskohtaiset ohjeet kummankin tason osalta löytyvät ICF Globalin sivuilta:

 

Sertifiointi-info

Järjestämme säännöllisesti sertifiointi-infoja, joissa käymme läpi sertifioinnin periaatteet. Jos olet ICF Finlandin jäsen, voit ilmoittautua seuraavaan infoon  tai katsoa edellisen tilaisuuden videoinnin tallenteena jäsenjärjestelmässämme.

 

Kysyttävää?

Lisätietoa ja tukea sertifioitumiseen löydät Lisätuki-sivultamme.

Jos sinulle jää kysyttävää sertifioitumisesta, tarkista löytyykö vastaus ICF Globalin  FAQ-vastauksista. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, lähetä sähköpostia ICF:n Suomen jaoksen hallitukselle osoitteella icf@icffinland.fi, niin autamme sinua mielellämme eteenpäin sertifioitumispolullasi.